Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewliu2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 10:56 AM EDT

Τόπος

York, CA-ON, CA (Google, OSM)
Echinocystis lobata - Photo (c) Eve Fraser-Corp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Echinocystis lobata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewliu2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 10:24 AM EDT

Τόπος

York, CA-ON, CA (Google, OSM)
Equisetum - Photo (c) Kira Marchenkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Γένος Equisetum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

brianstahls

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 02:14 PM EDT
Ανατολικό Σκιουράκι - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianstahls

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 02:40 PM EDT
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) DaPuglet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuahaha

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 11:36 AM EDT
Σολάνο - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

susanberry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 12:08 PM UTC
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) Maria Wheeler-Dubas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

michelle1626

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 06:01 PM EDT
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_roberts

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 10:10 AM EDT
Τεττιγοειδή - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clearbrookmlb

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 10:33 AM PDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mclayton

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 07:55 AM EDT
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) DaPuglet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awest016

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:05 AM EDT

Τόπος

Brighton, ON, CA (Google, OSM)
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Argiope aurantia, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hisham2007

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 06:25 PM EDT

Τόπος

Peel, CA-ON, CA (Google, OSM)
Asclepiadoideae - Photo (c) Gary Nored, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Υποοικογένεια Asclepiadoideae, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

hisham2007

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 06:27 PM EDT

Τόπος

Peel, CA-ON, CA (Google, OSM)
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hisham2007

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 06:31 PM EDT

Τόπος

Peel, CA-ON, CA (Google, OSM)
Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris1347

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 02:21 PM EDT
Αμερικανική Καρδερίνα - Photo (c) Glen Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Αμερικανική Καρδερίνα (Spinus tristis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljnuttall

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 07:16 AM EDT

Τόπος

Perth Road (Google, OSM)
Asclepias - Photo (c) mwms1916, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Γένος Asclepias, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

robert_haufe

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 05:57 PM EDT
Βοϊδόγλωσσα - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pestelle

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 03:29 PM EDT
Ανισόπτερα - Photo (c) Jim Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Moore (Maryland)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

nanbread

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 02:46 PM EDT

Περιγραφή

Growing in an empty lot of a demolished gas station

Κλουβίδα - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

alysonvanraalte1

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 12:18 PM EDT
Ρακούν - Photo (c) Josh More, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhroy

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 12:05 PM EDT
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drose22

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 09:15 AM EDT
Antennaria - Photo (c) judith holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Γένος Antennaria, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)

Παρατηρητής

clearbrookmlb

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:25 AM PDT
Λωτός Ο Κερατιοφόρος - Photo (c) Kris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidpickett

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 06:09 PM EDT
Lithobates pipiens - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Lithobates pipiens, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hil18

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 10:32 AM EDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frantackaberry

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 02:08 PM EDT
Nymphalis antiopa - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Nymphalis antiopa, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah3012

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 03:18 PM UTC
Nymphalis antiopa - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Nymphalis antiopa, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluecrow213

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 05:34 PM EDT
Popillia japonica - Photo (c) David Jeffrey Ringer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Popillia japonica, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjaminaube

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 04:53 PM EDT
Dryocopus pileatus - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Dryocopus pileatus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larrynoonan

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 11:15 AM EDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fallriver22: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 320