Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_fordyce

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 12:06 PM NZST

Περιγραφή

An unusual fungus I came across - it caught my attention because of its striking colour amidst the green grass.

Ετικέτες

Ileodictyon cibarium - Photo (c) k_fordyce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Ileodictyon cibarium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

ilyamalyarenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 07:55 PM CEST
Iberis - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Γένος Iberis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 02:57 PM CET

Τόπος

Lovere BG, Italia (Google, OSM)
Λιγούστρο - Photo (c) pileatedtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pileatedtree
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 01:39 PM CET
Arum italicum - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Arum italicum, Ένα μέλος του Άρο (Γένος Arum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanomologni

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 08:56 AM CEST
Heracleum sphondylium - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Heracleum sphondylium, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκυλάκι (Antirrhinum majus)

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 04:03 PM CET
Σκυλάκι - Photo (c) Santi Duarte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Σκυλάκι (Antirrhinum majus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημυδοειδή (Οικογένεια Betulaceae)

Παρατηρητής

pierfrancescomarsiaj

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 05:18 PM SAST
Μελιόγαυρος - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by carquo
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Μελιόγαυρος (Ostrya carpinifolia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελιόγαυρος (Ostrya carpinifolia)

Παρατηρητής

jasmina1310

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 06:21 AM SAST
Μελιόγαυρος - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by carquo
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Μελιόγαυρος (Ostrya carpinifolia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinacarcano

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 09:45 AM CEST
Luffa aegyptiaca - Photo (c) Alexis López Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis López Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Luffa aegyptiaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexcc

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 09:05 AM CEST
Ononis spinosa procurrens - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Ononis spinosa ssp. procurrens, Ένα μέλος του Ονωνίς (Γένος Ononis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parcomontebarro

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 02:48 PM CEST
Polygonatum odoratum - Photo (c) paolapalazzolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by paolapalazzolo
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Polygonatum odoratum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 09:19 AM NZDT
Gamochaeta americana - Photo (c) J. Richard Abbott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Richard Abbott
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Gamochaeta americana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

formicacid

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 02:13 PM CEST
Polystichum setiferum - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Polystichum setiferum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:55 PM CEST
Celtis australis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Celtis australis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:55 PM CEST
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) nasua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasua
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηρύγγιο Το Πεδινό (Eryngium campestre)

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:29 PM CEST
Ηρύγγιο Το Πεδινό - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Ηρύγγιο Το Πεδινό (Eryngium campestre)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:46 PM CEST
Σαγκουισόρβον Το Έλασσον - Photo (c) Sarah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Σαγκουισόρβον Το Έλασσον (Sanguisorba minor)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 10:47 AM CEST
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Eric Koberle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Koberle
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus)

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 10:47 AM CEST
Ψευδοπλάτανος - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021
Raoulia subsericea - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Raoulia subsericea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

formicacid

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 01:51 PM CEST
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleonora99

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 11:28 AM CEST
Euphorbia cyparissias - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Euphorbia cyparissias, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεύκριον Η Χαμαίδρυς (Teucrium chamaedrys)

Παρατηρητής

eleonora99

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:52 AM CEST
Τεύκριον Η Χαμαίδρυς - Photo (c) beautifulcataya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Τεύκριον Η Χαμαίδρυς (Teucrium chamaedrys)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleonora99

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:51 AM CEST
Celtis australis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Celtis australis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleonora99

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 07:26 PM CEST
Clinopodium nepeta - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Clinopodium nepeta, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleonora99

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 07:26 PM CEST
Clinopodium nepeta - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Clinopodium nepeta, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis)

Παρατηρητής

eleonora99

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 08:05 PM CEST
Σαπουνόχορτο - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηρύγγιο Το Πεδινό (Eryngium campestre)

Παρατηρητής

eleonora99

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 08:22 PM CEST
Ηρύγγιο Το Πεδινό - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Ηρύγγιο Το Πεδινό (Eryngium campestre)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

eleonora99

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 08:56 PM CEST
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) t0dd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_gementi

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 01:18 PM CEST
Astrantia major - Photo (c) .Bambo., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiomologni: Astrantia major, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2914