Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturedom12

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 09:04 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Drosera burmanni - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera burmanni, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Thought it was probably D. intermedia in the field, but upon closer inspection: hairy petioles, leaf shape more "paddle" shaped than intermedia (in my opinion), within ~2 feet of both parents, and just this one individual seen. Flowers were present, but did not check for presence/absence of fruit. D. anglica not known from this site, and did not see D. intermedia anywhere in this area.

Drosera × woodii - Photo (c) Tyler Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Miller
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera × woodii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2016 01:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

suspected F1 - D. linearis and D. rotundifolia nearby. Second image compares D. anglica (middle blade) and the two parents. There are well established D. anglica populations inland in the MI U.P. but coastal sites usually have F1 crosses only... in my experience.

Drosera × woodii - Photo (c) Tyler Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Miller
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera × woodii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 05:19 ΜΜ PDT
Drosera anglica - Photo (c) Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera anglica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rapinoinfeliz

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Brazil (Google, OSM)
Drosera capillaris - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera capillaris, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulgap49

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2004 01:21 ΜΜ EST
Utricularia subulata - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Utricularia subulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulgap49

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2004 05:40 ΜΜ EDT
Utricularia subulata - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Utricularia subulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulgap49

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2004 01:39 ΜΜ EST
Pinguicula pumila - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Pinguicula pumila, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulgap49

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2003
Pinguicula pumila - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Pinguicula pumila, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulgap49

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2003
Pinguicula pumila - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Pinguicula pumila, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian302

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 12:34 ΜΜ -05

Τόπος

Paicol, CO-HU, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

Descubierto por Sebastián ecomojoso @el bosque de todos

Drosera communis - Photo (c) Sebastian Vieira-Uribe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sebastian Vieira-Uribe
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera communis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagorbm

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 07:57 ΠΜ -03

Περιγραφή

D. hirtella?

Drosera hirtella - Photo (c) Thiago RBM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thiago RBM
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera hirtella, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagorbm

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 07:53 ΠΜ -03

Περιγραφή

D. hirtella?

Drosera hirtella - Photo (c) Thiago RBM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thiago RBM
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera hirtella, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagorbm

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 07:33 ΠΜ -03

Περιγραφή

D. hirtella?

Drosera hirtella - Photo (c) Thiago RBM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thiago RBM
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera hirtella, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyjmorrissey

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2017 12:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Sand area of Lake Jackson near boat ramp. low water area.

Pontederia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Γένος Pontederia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wetlandfan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Utricularia ochroleuca - Photo (c) Terri Norris, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Terri Norris
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Utricularia ochroleuca, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2019 01:04 ΜΜ CET
Utricularia asplundii - Photo (c) Pavel Kirillov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Utricularia asplundii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 12:43 ΜΜ UTC

Τόπος

East Troy, WI, US (Google, OSM)
Utricularia macrorhiza - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Utricularia macrorhiza, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denisse20

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 09:52 ΠΜ UTC

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)
Pinguicula moranensis - Photo (c) Fabelfroh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Pinguicula moranensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamarendell

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018 11:53 ΠΜ EDT
Utricularia striata - Photo (c) er-birds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by er-birds
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Utricularia striata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilie_ducouret

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019
Drosera neocaledonica - Photo (c) David Jeffrey Ringer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Jeffrey Ringer
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera neocaledonica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedvilla

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 06:15 ΜΜ UTC
Pinguicula heterophylla - Photo (c) Sandino Guerrero, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sandino Guerrero
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Pinguicula heterophylla, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 09:22 ΠΜ CDT
Pinguicula - Photo (c) John Harlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Harlin
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Γένος Pinguicula, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strgzzr

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 05:45 ΜΜ EDT
Utricularia foliosa - Photo (c) 2009 Barry Rice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Utricularia foliosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ezradaphic

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 12:46 ΜΜ PDT
Drosera rotundifolia - Photo (c) Chris Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera rotundifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spqnancy

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 10:24 ΠΜ CDT
Drosera capillaris - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera capillaris, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cullen_geiselman

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 10:48 ΠΜ CDT
Drosera brevifolia - Photo (c) Michelle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michelle
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera brevifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antevante

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2008 09:14 ΜΜ CET
Utricularia subulata - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Utricularia subulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strgzzr

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 05:35 ΜΜ EDT
Drosera capillaris - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera capillaris, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph_jeffries

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 02:21 ΜΜ EDT
Drosera intermedia - Photo (c) Bastien Louboutin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bastien Louboutin
Η ταυτότητα του χρήστη f_rivadavia: Drosera intermedia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18185