Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

roget

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:18 PM -03
Parabuteo unicinctus - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Parabuteo unicinctus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

roget

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:18 PM -03
Parabuteo unicinctus - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Parabuteo unicinctus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

roget

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:05 PM -03
Parabuteo unicinctus - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Parabuteo unicinctus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roget

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:22 PM -03
Washingtonia - Photo (c) arnel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Γένος Washingtonia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Οικόσιτη Σταχτόχηνα Anser anser var. domesticus

Παρατηρητής

roget

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:39 PM -03
Οικόσιτη Σταχτόχηνα - Photo (c) Nithisha Nantha Kumar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Οικόσιτη Σταχτόχηνα (Anser anser var. domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:13 AM -03
Δίθυρα - Photo (c) Tim Quinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:10 AM -03
Anodontites - Photo (c) Cullen Hanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Γένος Anodontites, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:38 AM -03
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Linda De Volder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:36 AM -03
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Linda De Volder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:42 AM -03
Megaceryle torquata - Photo (c) Amelia Ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Megaceryle torquata, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bombin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:04 PM -03
Sporophila caerulescens - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Sporophila caerulescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lauraveronicabianchi

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:07 PM -03
Zonotrichia capensis - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Zonotrichia capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eduardoingani

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:55 AM -04
Danaus erippus - Photo (c) andersonwarkentin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Danaus erippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gustavopuente

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:17 PM -04
Jacaranda mimosifolia - Photo (c) Alan demian benadia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Jacaranda mimosifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

abiabraham

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:47 PM -03

Περιγραφή

Árbol

Parkinsonia aculeata - Photo (c) Prosperoid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Parkinsonia aculeata, Ένα μέλος του Παρκινσόνια (Γένος Parkinsonia)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

abiabraham

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 04:19 PM -03

Περιγραφή

Pino

Casuarina cunninghamiana - Photo (c) Sandile Mdoko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Casuarina cunninghamiana, Ένα μέλος του Καζουαρίνα (Γένος Casuarina)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lauraveronicabianchi

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:06 PM -03
Zonotrichia capensis - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Zonotrichia capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lauraveronicabianchi

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 07:49 AM -03
Mimus saturninus - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Mimus saturninus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lauraveronicabianchi

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:05 PM -03
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gabriel722

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:39 PM -03

Περιγραφή

Torcaza

Zenaida auriculata - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Zenaida auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gloria226

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 06:02 PM -03
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gloria226

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 06:02 PM -03
Nephrolepis cordifolia - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Nephrolepis cordifolia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

julietachao

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:38 AM -04
Pseudoseisura lophotes - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Pseudoseisura lophotes, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karibenitez

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 05:50 PM -03
Fulica leucoptera - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Fulica leucoptera, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mbernini

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Parabuteo unicinctus - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Parabuteo unicinctus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

roget

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 04:45 PM -03
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

roget

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:53 PM -03
Salvator merianae - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Salvator merianae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μελανόλαιμος Κύκνος Cygnus melancoryphus

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:39 AM -03
Μελανόλαιμος Κύκνος - Photo (c) Juan Rodolfo Lillo Lobos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Μελανόλαιμος Κύκνος (Cygnus melancoryphus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:27 AM -03
Icterus pyrrhopterus - Photo (c) Pablo Demaio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Icterus pyrrhopterus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Aratinga nenday - Photo (c) obrock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ezequielvera: Aratinga nenday, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 765