Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019

Περιγραφή

En Tierra del Fuego con el nombre vulgar de "Calafate"

Berberis microphylla - Photo (c) Sarka Masova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Berberis microphylla, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019
Berberis microphylla - Photo (c) Sarka Masova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Berberis microphylla, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019
Berberis microphylla - Photo (c) Sarka Masova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Berberis microphylla, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2019

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Lithodes santolla - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Lithodes santolla, Ένα μέλος του Βασιλικά Καβούρια (Γένος Lithodes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019
Fulmarus glacialoides - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Fulmarus glacialoides, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019
Cinclodes patagonicus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Cinclodes patagonicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019

Περιγραφή

En Tierra del Fuego con el nombre vulgar de "Calafate"

Berberis buxifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Berberis buxifolia [inactive], Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019
Acaena - Photo (c) Colin Jacobs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Γένος Acaena, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019

Περιγραφή

En esta época ha perdido casi todas las hojas pero ya se observan las yemas para la próxima temporada

Ribes magellanicum - Photo (c) Pablo Fraire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Ribes magellanicum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019
Larus dominicanus - Photo (c) obscurus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Larus dominicanus, Ένα μέλος του Γλάρος (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019
Phalacrocorax atriceps - Photo (c) JFCV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Phalacrocorax atriceps, Ένα μέλος του Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2017
Gaultheria mucronata - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Gaultheria mucronata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019
Chroicocephalus maculipennis - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Chroicocephalus maculipennis, Ένα μέλος του Λαρίνες (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Chloephaga picta - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Chloephaga picta, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019
Lophonetta specularioides - Photo (c) Christian Artuso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Lophonetta specularioides, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Leucophaeus scoresbii - Photo (c) Romi Galeota Lencina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Leucophaeus scoresbii, Ένα μέλος του Λαρίνες (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019
Phalacrocorax brasilianus - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Phalacrocorax brasilianus, Ένα μέλος του Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019
Spatula platalea - Photo (c) Mark Robinson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Spatula platalea, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019
Anas georgica - Photo (c) crm211b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Anas georgica, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019
Anas flavirostris - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Anas flavirostris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019
Gunnera magellanica - Photo (c) Daniela C. Pérez Orellana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Gunnera magellanica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Rubus geoides - Photo (c) Pat Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Rubus geoides, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019
Berberis buxifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Berberis buxifolia [inactive], Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Milvago chimango - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Milvago chimango, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019
Cyttaria hookeri - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Cyttaria hookeri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019
Cyttaria darwinii - Photo (c) AlainG80, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Cyttaria darwinii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019
Ορχιδέα - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019
Caracara plancus - Photo (c) Edwin Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia308

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019
Armeria maritima - Photo (c) Randi Hausken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη extensionmfm: Armeria maritima, Ένα μέλος του Πλουμβαγινοειδή (Οικογένεια Plumbaginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 50