Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john4205

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:43 PM CDT
Salix myricoides - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Salix myricoides, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:43 PM CDT
Monarda fistulosa - Photo (c) Joshua Wysor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Monarda fistulosa, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john4205

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:43 PM CDT
Asclepias tuberosa - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lvconrad1977
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Asclepias tuberosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie-ewell

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:45 PM CDT
Quercus rubra - Photo (c) alexisberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Quercus rubra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:44 PM CDT
Desmanthus illinoensis - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Desmanthus illinoensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:44 PM CDT
Solidago altissima - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Solidago altissima, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john4205

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:44 PM CDT
Tephrosia virginiana - Photo (c) Marsh Maiden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marsh Maiden
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Tephrosia virginiana, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:44 PM CDT
Rosa arkansana - Photo (c) anna-adventuring, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Rosa arkansana, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie-ewell

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:46 PM CDT
Salix myricoides - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Salix myricoides, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john4205

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:45 PM CDT
Verbena stricta - Photo (c) thesnaguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by thesnaguy
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Verbena stricta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:44 PM CDT
Monarda fistulosa - Photo (c) Joshua Wysor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Monarda fistulosa, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john4205

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:45 PM CDT
Dalea purpurea - Photo (c) Paul Tavares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Dalea purpurea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νάνα Κερασιά (Prunus pumila)

Παρατηρητής

charlie-ewell

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:46 PM CDT
Νάνα Κερασιά - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Νάνα Κερασιά (Prunus pumila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

sbrittin

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:14 PM CDT
Κόνυζα Η Καναδική - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john4205

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:46 PM CDT
Oenothera - Photo (c) betsy_irwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by betsy_irwin
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Γένος Oenothera, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:45 PM CDT
Rosa arkansana - Photo (c) anna-adventuring, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Rosa arkansana, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:45 PM CDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolyn Gritzmaker
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie-ewell

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:47 PM CDT
Silphium laciniatum - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Silphium laciniatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john4205

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:47 PM CDT
Liatris aspera - Photo (c) Susan Bury, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Bury
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Liatris aspera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:46 PM CDT
Desmanthus illinoensis - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Desmanthus illinoensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

charlie-ewell

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:47 PM CDT
Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:46 PM CDT
Fraxinus pennsylvanica - Photo (c) Keith Kanoti, Maine Forest Service, USA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Fraxinus pennsylvanica, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie-ewell

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:48 PM CDT
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Populus deltoides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρους (Γένος Rhus)

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:46 PM CDT
Ρους - Photo (c) Kenia Arbaiza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenia Arbaiza
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:46 PM CDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:46 PM CDT
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Sporobolus rigidus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:47 PM CDT
Τριανταφυλλιά - Photo (c) Andrew Sebastian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Sebastian
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john4205

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:47 PM CDT
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Populus deltoides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john4205

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:50 PM CDT
Opuntia cespitosa - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Kevin England
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Opuntia cespitosa, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

mkelly94

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:47 PM CDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη ewarden: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1072