Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. sitibundus)

Παρατηρητής

svetlanaishkaeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 10:02 ΜΜ +05
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. sitibundus)

Παρατηρητής

svetlanaishkaeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 07:57 ΜΜ +05
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:09 ΠΜ +05
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουσκούδι (Silene vulgaris)

Παρατηρητής

maglove

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 08:41 ΠΜ +05
Φουσκούδι - Photo (c) David Hocken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hocken
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Φουσκούδι (Silene vulgaris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maglove

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 09:56 ΠΜ +05
Galeopsis tetrahit - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Galeopsis tetrahit, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maglove

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:58 ΜΜ +05
Berberis vulgaris - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Berberis vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maglove

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 01:11 ΜΜ +05
Cotoneaster lucidus - Photo (c) Eugene Lobachov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eugene Lobachov
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Cotoneaster lucidus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maglove

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 02:22 ΜΜ +05
Malva pusilla - Photo (c) Nikolay Panasenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolay Panasenko
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Malva pusilla, Ένα μέλος του Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maglove

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 03:35 ΜΜ +05
Urtica cannabina - Photo (c) Vadim Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vadim Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Urtica cannabina, Ένα μέλος του Τσουκνίδα (Γένος Urtica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maglove

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 04:31 ΜΜ +05
Salsola tragus - Photo (c) stephmcblack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stephmcblack
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Salsola tragus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 09:23 ΠΜ +05
Lappula squarrosa - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Lappula squarrosa, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:08 ΠΜ +05
Eryngium planum - Photo (c) reinderw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reinderw
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Eryngium planum, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:09 ΠΜ +05
Nonea rossica - Photo (c) Le.Loup.Gris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Nonea rossica [inactive], Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:38 ΠΜ +05
Calystegia sepium - Photo (c) garytiger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Calystegia sepium, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:00 ΠΜ +05
Saussurea amara - Photo (c) Denis Davydov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Davydov
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Saussurea amara, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 07:29 ΠΜ +05
Carex canescens - Photo (c) Ben Keen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ben Keen
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Carex canescens, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι (Asparagus officinalis)

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 07:50 ΠΜ +05
Σπαράγγι - Photo (c) Kutushev Radik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kutushev Radik
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Σπαράγγι (Asparagus officinalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 07:43 ΠΜ +05
Persicaria lapathifolia - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Persicaria lapathifolia, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 08:04 ΠΜ +05
Agrostis gigantea - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erin Faulkner
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Agrostis gigantea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 07:16 ΠΜ +05
Chenopodium striatiforme - Photo (c) Dina Nesterkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dina Nesterkova
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Chenopodium striatiforme, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 07:17 ΠΜ +05

Περιγραφή

Не в культуре

Aquilegia vulgaris - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Aquilegia vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 08:17 ΠΜ +05
Vincetoxicum hirundinaria - Photo (c) René Stalder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by René Stalder
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Vincetoxicum hirundinaria, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 08:14 ΠΜ +05
Genista tinctoria - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Genista tinctoria, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 08:41 ΠΜ +05
Lilium martagon - Photo (c) Stefan Neuwirth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Neuwirth
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Lilium martagon, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:43 ΜΜ +05
Schoenoplectus lacustris - Photo (c) petr_kosachev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by petr_kosachev
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Schoenoplectus lacustris, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 07:44 ΠΜ +05
Oxybasis rubra - Photo (c) Юрий Данилевский (Yuriy Danilevsky), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Юрий Данилевский (Yuriy Danilevsky)
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Oxybasis rubra, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 08:03 ΠΜ +05
Caragana arborescens - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Caragana arborescens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 08:05 ΠΜ +05
Elaeagnus angustifolia - Photo (c) tejnarayan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Elaeagnus angustifolia, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 07:15 ΠΜ +05
Oxalis stricta rufa - Photo (c) Sauli Yksjarvi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sauli Yksjarvi
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Oxalis stricta var. rufa, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 07:15 ΠΜ +05
Impatiens glandulifera - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη evgenyi_eg: Impatiens glandulifera, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 60