Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kforks

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2016 11:04 PM CDT
Nerodia erythrogaster - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markkrist
Η ταυτότητα του χρήστη evan_abboud: Nerodia erythrogaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firstcoffee

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 07:51 PM CDT
Pantherophis bairdi - Photo (c) David G. Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David G. Barker
Η ταυτότητα του χρήστη evan_abboud: Pantherophis bairdi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csilva4

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:10 PM CDT
Thamnophis proximus - Photo (c) Eric Osmundson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη evan_abboud: Thamnophis proximus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_abboud

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

shined in tree by brother

Oxybelis fulgidus - Photo (c) Eric Rosas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Eric Rosas
Η ταυτότητα του χρήστη evan_abboud: Oxybelis fulgidus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natnewton

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 07:11 AM UTC

Περιγραφή

Found this poor snake lying dead in the mulch.

Haldea striatula - Photo (c) Robert Meehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Meehan
Η ταυτότητα του χρήστη evan_abboud: Haldea striatula, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunior53

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 10:43 AM CDT
Coluber constrictor anthicus - Photo (c) Toby Hibbitts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη evan_abboud: Coluber constrictor ssp. anthicus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyhattori

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2016 02:40 PM CDT

Τόπος

Mason Mountain WMA (Google, OSM)

Περιγραφή

~6" long, very lively!

Found hiding in the soil under a large granite rock under a shady tree. Though easily grabbed, tried to escape by wriggling vigorously. Didn't tire itself out quickly and wiggled the whole time I was holding it (~5 min. as I was trying to get a clear picture of it).

Also gaped its mouth at me, which was adorable.

Rena dulcis - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη evan_abboud: Rena dulcis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyhattori

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2016 02:40 PM CDT

Τόπος

Mason Mountain WMA (Google, OSM)

Περιγραφή

~6" long, very lively!

Found hiding in the soil under a large granite rock under a shady tree. Though easily grabbed, tried to escape by wriggling vigorously. Didn't tire itself out quickly and wiggled the whole time I was holding it (~5 min. as I was trying to get a clear picture of it).

Also gaped its mouth at me, which was adorable.

Leptotyphlops - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη evan_abboud: Γένος Leptotyphlops, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bahamonc

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 03:35 PM HST

Περιγραφή

Katy TX, Cinco Ranch, June this year. She was inside the water, trying to hide from us, just letting her head been seen. It was not full grown, maybe less than a foot long. Thanks

Nerodia fasciata confluens - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη evan_abboud: Nerodia fasciata ssp. confluens, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9