Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan414

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:32 PM EDT

Τόπος

Fowler, IN, US (Google, OSM)
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjadams

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 08:41 AM CDT

Τόπος

Carlock, IL, US (Google, OSM)
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doughbear8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 02:33 PM EDT

Τόπος

Hebron (Google, OSM)
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amsetlik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 11:58 AM EDT
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grroschat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 12:26 PM CDT
Packera - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Γένος Packera, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hulldonnanature

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 07:49 AM UTC
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malgal08

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 01:31 PM CST
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan124tn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loki_limestone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 02:22 PM CST
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgb0015

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 05:18 PM UTC
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 02:12 PM EST
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imaldo10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 12:57 PM UTC

Τόπος

Richland, MS, US (Google, OSM)
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakejohn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 03:05 PM EST

Ετικέτες

Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

rlpt2022

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 11:02 AM UTC
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam2173

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 11:40 AM UTC
Packera - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Γένος Packera, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

embrenhar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 03:19 PM CST
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kussia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 10:17 AM EST
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 07:10 PM EST
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonhernandez74

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2011 01:35 PM PDT

Περιγραφή

This is in the Savannah River Site, not open to the public. I was there working for the Forest Service.

Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laddercorn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 03:05 PM EST
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laddercorn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 03:04 PM EST
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fossa1211

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 10:05 AM UTC
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikebeam

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 03:50 PM EDT
Trillium recurvatum - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Trillium recurvatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brittswinford

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 02:14 PM EDT
Trillium recurvatum - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Trillium recurvatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave1682

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 04:25 PM CDT

Περιγραφή

umbels with more than 25 flowers.

Smilax illinoensis - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Smilax illinoensis, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2017 09:37 PM -05
Calystegia silvatica - Photo (c) matt_armes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Calystegia silvatica, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

dware5883

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 01:42 PM EDT

Περιγραφή

Found along major road right of way. Seen in multiple open/shade areas. Clasping leaves. Stems smooth. Flowers are small and white with what appears to be four petals. Pretty sure it’s in the mustard family but nothing is quite looking right.

Mummenhoffia alliacea - Photo (c) Emily Feist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Mummenhoffia alliacea, Ένα μέλος του Θλασπίδες (Φυλή Thlaspideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 10:44 AM CDT

Τόπος

Mettawa, IL, USA (Google, OSM)
Hylodesmum glutinosum - Photo (c) Fritz Flohr Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Hylodesmum glutinosum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathyph

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 11:10 AM UTC

Περιγραφή

Male flower

Smilax lasioneura - Photo (c) beautifulcataya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Smilax lasioneura, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathyph

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 11:25 AM UTC

Περιγραφή

Female flower

Smilax lasioneura - Photo (c) beautifulcataya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη evan8: Smilax lasioneura, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 48051