Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew1621

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Lithobates palustris - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.D. Willson
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Lithobates palustris, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbomia

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 03:35 PM EDT

Τόπος

Marion, MI, US (Google, OSM)
Heterodon platirhinos - Photo (c) Andrew DuBois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Heterodon platirhinos, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hobartsi

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:09 PM EDT

Τόπος

Essex, CA-ON, CA (Google, OSM)
Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hobartsi

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:09 PM EDT

Τόπος

Essex, CA-ON, CA (Google, OSM)
Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eligug08

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

It was under the garage in the field by the river. I thought that it might be an Eastern Hognose Snake at first, but the pattern is wrong. I checked all of the other snakes that it could be, and the pattern was closest to a Massasauga. I don't have any other pictures that show the rattle or the head, but I an pretty sure that it is a Massasauga. Please correct me if I am wrong.

Pantherophis vulpinus - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Pantherophis vulpinus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oosty

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 10:51 AM EDT
Thamnophis butleri - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Thamnophis butleri, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egilroy76

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Pantherophis spiloides - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Pantherophis spiloides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίδια (Υποτάξη Serpentes)

Παρατηρητής

mronayne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Heterodon platirhinos - Photo (c) Andrew DuBois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Heterodon platirhinos, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jody177

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Glyptemys insculpta - Photo (c) Elinor Osborn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elinor Osborn
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Glyptemys insculpta, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan918

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Cemophora coccinea copei - Photo (c) Ashley Wahlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley Wahlberg
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Cemophora coccinea ssp. copei, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjacob

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 10:51 AM EDT
Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damocles767

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile Massasauga rattler

Nerodia sipedon sipedon - Photo (c) ronthill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Nerodia sipedon ssp. sipedon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lance130

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 02:16 PM EDT

Τόπος

Trenton, MI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Unsure of species, she wrapped around my foot in basement bath for warmth.
Released in nearby marsh area.

Pantherophis vulpinus - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Pantherophis vulpinus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicktn511

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I’m honestly not sure what it is hoping to find out? Possibly a eastern garter?

Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanly

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 11:16 AM EDT
Thamnophis butleri - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Thamnophis butleri, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilouque

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmann22559

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 10:03 AM EDT
Lampropeltis calligaster rhombomaculata - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Metcalf
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Lampropeltis calligaster ssp. rhombomaculata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniw

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Southeast Michigan.

Coluber constrictor foxii - Photo (c) Jon Fife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Coluber constrictor ssp. foxii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

dean_g

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Περιγραφή

Location is accurate to mountain, obscured for protection.

Ιαγουάρος - Photo (c) rdwilcox51, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by rdwilcox51
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Ιαγουάρος (Panthera onca)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hotasjalapeno

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Lambton, CA-ON, CA (Google, OSM)
Thamnophis butleri - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Thamnophis butleri, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelh3

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 02:41 PM HST

Περιγραφή

Rather lethargic on floor of floodplain forest.

Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_barlow

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I suggest an Eastern Kingsnake. Observed adjacent to Bamber Lake and Cedar Creek.

Lampropeltis getula - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Lampropeltis getula, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_barlow

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I suggest an Eastern Kingsnake. Observed adjacent to Bamber Lake and Cedar Creek.

Lampropeltis - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Lim
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Γένος Lampropeltis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahgeithmann

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 10:23 AM EST
Thamnophis butleri - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Thamnophis butleri, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew61891

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Falco rusticolus - Photo (c) kulyabin67, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Falco rusticolus, Ένα μέλος του Γεράκι (Γένος Falco)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

andrew61891

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 03:28 PM EST
Χιονοτσίχλονο - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary17969

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 04:14 PM EDT

Τόπος

New Haven, IN, USA (Google, OSM)
Nerodia sipedon - Photo (c) Ryan Wolfe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Wolfe
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Nerodia sipedon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bliant

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:14 PM EDT

Τόπος

Grand Blanc (Google, OSM)
Thamnophis butleri - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Thamnophis butleri, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίδια (Υποτάξη Serpentes)

Παρατηρητής

mronayne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Sistrurus catenatus - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Sistrurus catenatus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehicks1054

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 12:58 PM EST

Περιγραφή

7th State Record

Falco mexicanus - Photo (c) Lee Hoy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη euryxnema: Falco mexicanus, Ένα μέλος του Γεράκι (Γένος Falco)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 737