Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irena10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 11:51 AM EST

Περιγραφή

Very tiny. Centimeters in size.

Ascocoryne - Photo (c) Ferdi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Γένος Ascocoryne, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 02:20 PM EST

Περιγραφή

Growing on Populus log.

Ionomidotis irregularis - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Ionomidotis irregularis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 03:23 PM EST

Περιγραφή

On decorticated area of Populus log. Dictyospore are yellow-brown, measure
(16.5) 16.9 - 19.1 (21.6) × 8.5 - 9 (9.4) µm
Q = (1.9) 1.94 - 2.1 (2.5) ; N = 10
Me = 18.1 × 8.8 µm ; Qe = 2.1
Asci 8-spored.

Ετικέτες

Hysterobrevium mori - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Hysterobrevium mori, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 04:05 PM EST
Scleroderma polyrhizum - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Scleroderma polyrhizum, Ένα μέλος του Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 09:17 AM EST

Περιγραφή

Growing on the sandy soil on the roots of a large fallen hardwood (I think). Yellowish / olive brown wrinkled basidiocarps that are white around the margins. It had a pleasant lemony or floral smell to it. Another fallen tree directly opposite from this one had a beautiful pink fungus (crust ?) growing on it. This fungus looks like S. himantoides, but what troubles me is that S. himantoides is known to favor the moist wood of conifers such as fir, larch, spruce and pine. It's possible this was an old pine, and I'll go back to check, but these woods are almost entirely hardwoods. Perhaps at one point in the past (decades ago) there may have been some more scattered pines in this area, or perhaps this fungus grows on hardwoods as well, or maybe this is an entirely different fungus!

A description can be found here:
https://sites.google.com/site/scottishfungi/species-profiles/serpula-himantioides

I can't believe these fungi are in the order Boletales!

Serpula himantioides - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Serpula himantioides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 03:57 PM PST
Pluteus - Photo (c) dgreenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On logs

Berkleasmium conglobatum - Photo (c) ethancrenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Berkleasmium conglobatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notdog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 01:33 PM EDT

Περιγραφή

This is an iNat ID; another genus suggested is Rosellinia. Hard to photograph gray on gray; still harder when the individual subjects are under a millimeter.

Mollisiaceae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Οικογένεια Mollisiaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sazs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:37 AM EDT

Περιγραφή

Growing on a log in a hardwood forest.

Daldinia - Photo (c) Cait Hurley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Γένος Daldinia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudy_diaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 09:18 AM EDT

Περιγραφή

Odor strong and foul.

Phyllotopsis nidulans - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Phyllotopsis nidulans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudy_diaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 09:47 AM EDT
Hygrophorus russula - Photo (c) thinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Hygrophorus russula, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycofreak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:03 PM EDT
Schizophyllum commune - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven-cyclist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:16 PM EDT

Τόπος

Queens, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

found by @ethancrenson

Rosellinia subiculata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Rosellinia subiculata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven-cyclist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:04 PM EDT

Τόπος

Queens, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hypomontagnella submonticulosa - Photo (c) ethancrenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Hypomontagnella submonticulosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bronwynroe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 09:14 AM EDT

Περιγραφή

Not certain about this one :/
Found it inside a hollowed out fallen tree. Its gills are a little funky.

Ossicaulis lignatilis - Photo (c) Allison Dunbar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Ossicaulis lignatilis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pabloski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 01:18 PM EDT
Trichoglossum - Photo (c) dgreenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Γένος Trichoglossum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catquayle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:49 AM EDT
Ganoderma sessile - Photo (c) vickiedenicola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Ganoderma sessile, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jab7168

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 12:26 PM EDT
Ganoderma applanatum - Photo (c) kathawk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Ganoderma applanatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 01:53 PM EDT
Helicogloea compressa - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Helicogloea compressa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertoneilljjnnjjjn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 11:08 AM EDT
Ganoderma sessile - Photo (c) vickiedenicola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Ganoderma sessile, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sevarney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 08:21 AM EDT

Τόπος

New York (Google, OSM)
Grifola frondosa - Photo (c) Bethany Teigen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Grifola frondosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 09:25 AM EDT
Suillus weaverae - Photo (c) Nova Patch (they/them), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Suillus weaverae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graced8300

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:47 AM EDT
Amanita crenulata - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Amanita crenulata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graced8300

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:19 AM EDT
Xylobolus subpileatus - Photo (c) Jonathan Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Xylobolus subpileatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graced8300

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:41 AM EDT
Calycina citrina - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Calycina citrina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graced8300

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:32 AM EDT
Panellus stipticus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Panellus stipticus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graced8300

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:41 AM EDT
Merulius tremellosus - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Merulius tremellosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graced8300

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:34 AM EDT
Ischnoderma resinosum - Photo (c) sdifalco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Ischnoderma resinosum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graced8300

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:45 AM EDT
Peziza - Photo (c) Marina Nikonorova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Γένος Peziza, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graced8300

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:54 AM EDT
Ascocoryne - Photo (c) Ferdi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethancrenson: Γένος Ascocoryne, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1871