Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertojoseleon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 10:01 AM -05
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Nick Chill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 02:19 PM -05

Τόπος

Espindola, Ecuador (Google, OSM)
Tristerix - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Γένος Tristerix, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 03:19 PM -05

Τόπος

Espindola, Ecuador (Google, OSM)
Tristerix - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Γένος Tristerix, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 01:43 PM -05

Τόπος

Espindola, Ecuador (Google, OSM)
Oritrophium - Photo (c) Sabrina Setaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Γένος Oritrophium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisyupa

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 02:08 PM -05
Werneria nubigena - Photo (c) abr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amelia Ryan
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Werneria nubigena, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelangelleon

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 05:17 PM -05
Thraupis episcopus - Photo (c) rgamboa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Thraupis episcopus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin442

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:14 AM -05

Τόπος

Quito, EC-PI, EC (Google, OSM)
Cortaderia - Photo (c) kanegen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Γένος Cortaderia, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arjonker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 05:37 PM CEST

Περιγραφή

Tristerix longebracteatus Barlow & Wiens
Loranthaceae
lijkt sprekend op die van Andreas Kay,
maar misschien toch een Psittacanthus

Tristerix longibracteatus - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Tristerix longibracteatus, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmontalvo7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 10:37 AM -05

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)

Ετικέτες

Tristerix longibracteatus - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Tristerix longibracteatus, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottolmstead

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 09:42 AM MDT
Tristerix longibracteatus - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Tristerix longibracteatus, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 01:50 PM PST
Linochilus rupestris - Photo (c) Mary Pulgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Linochilus rupestris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2017 04:35 PM CET
Linochilus rupestris - Photo (c) Mary Pulgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Linochilus rupestris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marypulgar

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018

Τόπος

Pichincha, Ecuador (Google, OSM)
Linochilus rupestris - Photo (c) Mary Pulgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Linochilus rupestris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2019 10:49 AM CST

Τόπος

Pichincha, Ecuador (Google, OSM)
Linochilus rupestris - Photo (c) Mary Pulgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Linochilus rupestris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arjonker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 10:41 AM CEST

Περιγραφή

Diplostephium rhomboidale Cuatrec. (1969)
Asteraceae
Colombia to Ecuador

not
Diplostephium alveolatum Cuatrec.
Colombia

Linochilus rhomboidalis - Photo (c) Anneke Jonker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Linochilus rhomboidalis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 09:51 AM -05
Cerastium - Photo (c) Wolfgang Jauch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Γένος Cerastium, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

domi_vallejo23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 12:07 PM UTC
Calamagrostis - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Γένος Calamagrostis, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

csbb

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2009 01:39 PM EDT

Περιγραφή

paramo

Calamagrostis - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Γένος Calamagrostis, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_vargas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 09:46 AM UTC

Περιγραφή

Las plantas son seres vivos inmóviles, adheridos a la tierra a través de raíces, con las que extraen del suelo sustancias minerales, capaces en su mayoría de producir su propio alimento, utilizando la luz solar, y en su mayoría se sirven de sus semillas para reproducirse, aunque otras lo hacen a partir de sus tallos raíces y hojas. Son organismos eucariotas multicelulares.
Por producir su propio alimento, se denominan organismos autótrofos, y el proceso por el cual elaboran ese alimento a partir de reacciones por las cuales convierten los minerales del suelo, en presencia de la luz, en materia orgánica, se denomina fotosíntesis, proceso que solo pueden cumplir aquellas plantas que poseen clorofila, un pigmento verde presente en sus células.
Las plantas son fundamentales para la vida en la Tierra, por eso fueron uno de los primeros organismos creados, ya que de ellas se alimentan los siguientes eslabones de la cadena alimentaria, y purifican el aire.

Calamagrostis - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Γένος Calamagrostis, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 01:23 PM -05
Alchemilla orbiculata - Photo (c) Topiltzin Contreras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Alchemilla orbiculata, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 02:44 PM -05
Gynoxys - Photo (c) Mateo Hernandez Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Γένος Gynoxys, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 11:02 AM -05

Τόπος

Ibarra, Ecuador (Google, OSM)
Baccharis - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Γένος Baccharis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 11:02 AM -05

Τόπος

Ibarra, Ecuador (Google, OSM)
Valeriana - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Γένος Valeriana, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrwagner

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2008 05:17 PM EDT

Τόπος

Cotopaxi, Ecuador (Google, OSM)
Gentianella cerastioides - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Gentianella cerastioides, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2018 02:33 PM EDT
Alchemilla hispidula - Photo (c) Esteban Suárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Alchemilla hispidula, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2018 02:22 PM EDT
Alchemilla orbiculata - Photo (c) Topiltzin Contreras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Alchemilla orbiculata, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariasolsalazar8

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2019

Τόπος

Quito, Ecuador (Google, OSM)

Ετικέτες

Alchemilla orbiculata - Photo (c) Topiltzin Contreras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Alchemilla orbiculata, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csbb

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2009 01:25 PM EDT

Περιγραφή

paramo

Alchemilla orbiculata - Photo (c) Topiltzin Contreras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Alchemilla orbiculata, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό
Hypochaeris sessiliflora - Photo (c) Frank Dietze, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Hypochaeris sessiliflora, Ένα μέλος του Υποχοιρίς (Γένος Hypochaeris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2019 12:04 PM -05
Hypochaeris sessiliflora - Photo (c) Frank Dietze, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη estebansurez: Hypochaeris sessiliflora, Ένα μέλος του Υποχοιρίς (Γένος Hypochaeris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 164