Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkkennedy

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 10:42 AM ADT
Pyrrhosoma nymphula - Photo (c) Philipp salzgeber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Pyrrhosoma nymphula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkkennedy

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 10:16 AM ADT
Pyrrhosoma nymphula - Photo (c) Philipp salzgeber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Pyrrhosoma nymphula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yawwhite

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 09:46 AM EDT

Περιγραφή

I rarely see the ebony jewelwing sit with wings open, but this one did so for several minutes.

Ετικέτες

Calopteryx maculata - Photo (c) Victor Fazio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Calopteryx maculata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 07:52 PM +07

Περιγραφή

a male

Nehalennia speciosa - Photo (c) Владимир Онишко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Nehalennia speciosa, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocklee18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 04:41 PM CST

Τόπος

Ciudad Guzman (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Paltothemis lineatipes - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Paltothemis lineatipes, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tresg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 03:21 PM -03
Hetaerina - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Γένος Hetaerina, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romainclem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Chalcolestes viridis - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Chalcolestes viridis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romainclem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Chalcolestes viridis - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Chalcolestes viridis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surukua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:47 AM UTC
Pseudoleon superbus - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Pseudoleon superbus, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnes_nightmare

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018

Τόπος

Wien, Austria (Google, OSM)
Libellula fulva - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Libellula fulva, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 12:44 PM AEDT
Eristalis tenax - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Eristalis tenax, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazedul_islam

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 03:55 PM IST
Diplacodes trivialis - Photo (c) sou_mukh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by soumendra Mukhopadhyay
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Diplacodes trivialis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazedul_islam

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 02:56 PM IST
Crocothemis servilia - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Crocothemis servilia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkennedy

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2011 11:09 AM MDT
Telebasis - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Γένος Telebasis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaraldo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 02:06 PM AEDT
Adversaeschna brevistyla - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Adversaeschna brevistyla, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresmatos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 12:05 PM EST
Palaemnema - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Γένος Palaemnema, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 11:12 AM AEST

Περιγραφή

Exuvia on rock. Epiproct and Paraprocts with spines, abdominal segments 2-9 with dorsal spines and profemur with a sharp spine make this a species of Notoaeschna and N. geminata is the only species in range.

Notoaeschna geminata - Photo (c) Damian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Notoaeschna geminata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2013 01:19 PM HKT

Τόπος

香港鹿頸 (Google, OSM)
Paracercion melanotum - Photo (c) Kim Dae Ho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Paracercion melanotum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οδοντόγναθα (Τάξη Odonata)

Παρατηρητής

lornahenderson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:53 AM CST

Περιγραφή

No idea really what this is. Hoping someone can confirm.
Funky split tail

Euphaea - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Γένος Euphaea, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οδοντόγναθα (Τάξη Odonata)

Παρατηρητής

lornahenderson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:53 AM CST

Περιγραφή

No idea really what this is. Hoping someone can confirm.
Funky split tail

Euphaea decorata - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Euphaea decorata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

housecrows

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 01:12 PM CEST
Leucorrhinia pectoralis - Photo (c) marcel-silvius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Leucorrhinia pectoralis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

purperlibel

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2010 01:59 PM CEST
Leucorrhinia pectoralis - Photo (c) marcel-silvius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Leucorrhinia pectoralis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stijn-de-win

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 03:20 PM CEST

Ετικέτες

Καλοπτέρυξ Ο Παρθένος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Καλοπτέρυξ Ο Παρθένος (Calopteryx virgo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2018 01:04 PM NZDT

Ετικέτες

Xanthocnemis zealandica - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Xanthocnemis zealandica, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2018 01:02 PM NZDT

Ετικέτες

Xanthocnemis zealandica - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Xanthocnemis zealandica, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2018 12:35 PM NZDT

Ετικέτες

Hemicordulia - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Γένος Hemicordulia, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 04:30 AM CEST
Rhinagrion macrocephalum - Photo (c) Laurence Leong Y K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Rhinagrion macrocephalum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luksza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 10:06 AM EET
Gomphidae - Photo (c) quoll2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Οικογένεια Gomphidae, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

lulu122

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 12:34 PM CST
Λιβελουλίδες - Photo (c) Chris Burwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 11:08 AM CST

Περιγραφή

pinto creek

Dythemis velox - Photo (c) Ken Slade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erlandreflingnielsen: Dythemis velox, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3170