Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακό Μύδι (Mytilus galloprovincialis)

Παρατηρητής

katya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 04:26 PM EET
Μεσογειακό Μύδι - Photo (c) plbuttigieg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by plbuttigieg
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Μεσογειακό Μύδι (Mytilus galloprovincialis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larsmannzen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 09:42 AM CET

Τόπος

8014, Bulgarien (Google, OSM)
Solen vagina - Photo Charles Bevalet
, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Solen vagina, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larsmannzen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 09:46 AM CET

Τόπος

8014, Bulgarien (Google, OSM)
Flexopecten glaber - Photo (c) Katya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Flexopecten glaber, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

hln_m_t

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2005 12:13 PM MSK
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

naturalistprussian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 11:54 AM UTC

Περιγραφή

20 шт

Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

naturalistprussian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 12:06 PM UTC
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

birds_n_roll

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2012 07:28 PM MSK
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Gooden
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

naturpel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2013 04:09 PM WET
Ψαρόνι - Photo (c) Fran W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran W.
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

naturpel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2013 11:39 AM WET
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

naturpel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2013 03:52 PM WET
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

naturalist49006

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Оредеж (Google, OSM)
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

sue523

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Buckinghamshire (Google, OSM)
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδαρίνος (Aix galericulata)

Παρατηρητής

chiccastr0

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 01:23 PM UTC
Μανδαρίνος - Photo (c) joanseptembre, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by joanseptembre
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Μανδαρίνος (Aix galericulata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρνιο (Gyps fulvus)

Παρατηρητής

juliaschwienbacher

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020
Όρνιο - Photo (c) Nuno Barreto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Όρνιο (Gyps fulvus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

elizabird26

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 11:11 AM MSK
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κινέζικο Μούντγιακ (Muntiacus reevesi)

Παρατηρητής

hippy_linguist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 07:46 AM UTC
Κινέζικο Μούντγιακ - Photo (c) instead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Κινέζικο Μούντγιακ (Muntiacus reevesi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

lottem

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 12:04 PM UTC
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

mariaermakova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 08:08 AM UTC

Περιγραφή

Серая ворона с белыми перьями.

Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

florian_caseau_nature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 12:10 PM CET
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 02:10 PM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Τσαλαπετεινός - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Τσαλαπετεινός (Upupa epops)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverymist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 06:27 PM EEST

Τόπος

Rīga (Google, OSM)
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

binaden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 12:19 PM UTC
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) Maria Wheeler-Dubas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maria Wheeler-Dubas
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcobonifacino

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 01:30 PM CEST

Περιγραφή

identificato in mano (parti superiori azzurro-violette e presente macchia basale sul rovescio ala anteriore)

Polyommatus icarus - Photo (c) Dean Morley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Polyommatus icarus, Ένα μέλος του Πολυόμματος (Γένος Polyommatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 04:41 PM CEST
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

lorenzodotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 09:33 AM SAST
Οικιακή Σκουτιγκέρα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Gorbunova
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annaliisa3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 12:43 PM +03

Τόπος

Puitinsaari (Google, OSM)
Coprinopsis atramentaria - Photo (c) Ruslan Mazuryk, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ruslan Mazuryk
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Coprinopsis atramentaria, Ένα μέλος του Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clarisse13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 09:57 AM SAST
Βρομούσες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοθραύστης (Nucifraga caryocatactes)

Παρατηρητής

stanimiradeleva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 08:11 AM CEST

Τόπος

vitosha (Google, OSM)

Περιγραφή

The photo is not nice, but I also heard it, so I am sure.

Καρυοθραύστης - Photo (c) Alpsdake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Καρυοθραύστης (Nucifraga caryocatactes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanimiradeleva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 02:23 PM +03
Ελληνικός Βάτραχος - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Ελληνικός Βάτραχος (Rana graeca)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraschulte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 05:50 AM SAST
Agrius convolvuli - Photo (c) Nigel Voaden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη erinaceus28: Agrius convolvuli, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 141