Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

joelblecha

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:05 AM CDT

Περιγραφή

Ladybug

Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelblecha

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 10:46 AM CDT
Ανθόφιλα - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelblecha

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 10:52 AM CDT

Περιγραφή

Click beetle

Elateridae - Photo (c) Rebecca McCluskey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rebecca McCluskey
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Οικογένεια Elateridae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelblecha

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 10:47 AM CDT

Περιγραφή

Carpenter ant and centipedes

Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erik92

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:03 AM CDT
Carabus nemoralis - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Carabus nemoralis, Ένα μέλος του Κάραβος (Γένος Carabus)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Βελτίωση
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

joelblecha

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 10:49 AM CDT

Περιγραφή

Sawfly larva?

Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelblecha

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 10:33 AM CDT

Περιγραφή

Ants

Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lflack

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:22 AM CDT
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvreeland

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 01:35 PM CDT
Chrysemys - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Γένος Chrysemys, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

rootsraven

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 11:21 AM CDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) Teresa Murr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teresa Murr
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 11:34 AM CDT

Περιγραφή

deceased

Storeria - Photo (c) Jonathan Gagnon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan Gagnon
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Γένος Storeria, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 11:34 AM CDT

Περιγραφή

deceased

Storeria - Photo (c) Jonathan Gagnon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan Gagnon
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Γένος Storeria, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbild

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 01:00 PM CDT
Trachemys - Photo (c) Loran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Γένος Trachemys, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmcguido

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 01:33 PM CDT

Περιγραφή

Beetle?

Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susankirt

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 07:44 PM CDT
Equisetum - Photo (c) Irina Mitjushina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irina Mitjushina
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Γένος Equisetum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbild

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 05:26 PM CDT
Geophilomorpha - Photo (c) Anton Gjeldum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anton Gjeldum
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Τάξη Geophilomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

dbild

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 05:25 PM CDT
Αρμαδιλλιδιοειδή - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Αρμαδιλλιδιοειδή (Οικογένεια Armadillidiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τύφα (Γένος Typha)

Παρατηρητής

amaris

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 05:42 PM CDT
Τύφα - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)

Παρατηρητής

evan8

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:00 AM -05
Γεωσκώληκας - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan8

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:00 AM -05
Carabidae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Οικογένεια Carabidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)

Παρατηρητής

evan8

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:00 AM -05
Διπλόποδα - Photo (c) Paul G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul G.
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan8

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:00 AM -05
Χειλόποδα - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauraderks

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018
Sambucus canadensis - Photo (c) Rison Thumboor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Sambucus canadensis, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelblecha

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:22 AM CDT

Περιγραφή

Cooper’s hawk

Accipiter cooperii - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Accipiter cooperii, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelblecha

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:22 AM CDT

Περιγραφή

Cooper’s hawk

Accipiter cooperii - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Accipiter cooperii, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakeshkalsi

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 08:12 PM CDT
Regulus calendula - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonathan Eisen
Η ταυτότητα του χρήστη ericgyllenhaal: Regulus calendula, Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 26