Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhallagan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 06:39 AM MST

Περιγραφή

Confirm? Stick handle = 7 inches

Πλακουντοφόρα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 09:57 AM MST

Περιγραφή

Judging by size

Ετικέτες

Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα - Photo (c) Carita Bergman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα (Ursus americanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemispingus

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2017 05:12 AM MDT

Περιγραφή

Found four piles like this in a morning, all composed mainly of juniper cones and all loosely textured like this one.

Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα - Photo (c) Carita Bergman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα (Ursus americanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

legionistapolski

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2015 09:27 AM UTC
Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα - Photo (c) Carita Bergman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα (Ursus americanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conorflynn

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 04:10 PM MST

Περιγραφή

scat

Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα - Photo (c) Carita Bergman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα (Ursus americanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psitzman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2016 11:51 AM MDT
Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα - Photo (c) Carita Bergman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα (Ursus americanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemispingus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2010 10:25 AM MDT
Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα - Photo (c) Carita Bergman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα (Ursus americanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micrathene

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2017 07:40 PM MDT

Περιγραφή

Track

Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα - Photo (c) Carita Bergman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα (Ursus americanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micrathene

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2017 06:48 PM MDT
Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα - Photo (c) Carita Bergman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα (Ursus americanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fecosystem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 02:20 PM MDT
Euphorbia florida - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Euphorbia florida, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gitanomad

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 03:41 PM MDT
Euphorbia florida - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Euphorbia florida, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

california_naturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 05:07 PM MDT
Euphorbia florida - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Euphorbia florida, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

procy-on

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 12:27 AM UTC
Euphorbia florida - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Euphorbia florida, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juniperhops

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 01:24 PM HST
Erpetogomphus lampropeltis - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erpetogomphus lampropeltis, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2007
Erpetogomphus lampropeltis natrix - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erpetogomphus lampropeltis ssp. natrix, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kthor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:25 AM MDT
Erpetogomphus lampropeltis - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erpetogomphus lampropeltis, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 01:01 PM CDT
Ischnura hastata - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Ischnura hastata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arrowheadspiketail58

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2014

Περιγραφή

See photo. Also submitted to Odonata Central.

Erythemis vesiculosa - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2014 02:58 PM MDT
Erythemis vesiculosa - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehjalmarson

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2017 03:04 PM CDT

Τόπος

Rose Lake (Google, OSM)
Erythemis vesiculosa - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolmgold

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 04:52 PM HST

Ετικέτες

Erythemis vesiculosa - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2008 11:07 AM AEST

Περιγραφή

one of three present; first county record in OC database, and apparent first for the TX Panhandle.

Erythemis vesiculosa - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupe

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2014 11:32 AM CDT
Erythemis vesiculosa - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 12:11 PM CDT
Erythemis vesiculosa - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica1046

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 12:00 PM MDT

Περιγραφή

Garden

Erythemis vesiculosa - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g33k5p34k

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:11 AM MDT

Τόπος

Melrose, NM, US (Google, OSM)
Erythemis vesiculosa - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwnaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 06:04 PM EDT

Τόπος

Gilbert, AZ, USA (Google, OSM)
Erythemis vesiculosa - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sciknox

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Erythemis vesiculosa - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightjar09

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2016 02:16 PM PDT

Περιγραφή

rare find - see other photos by guyincognito

Erythemis vesiculosa - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianob

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2016 11:09 AM MST
Orthemis discolor - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eric_hough: Orthemis discolor, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2687