Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walserma

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 03:41 PM SAST

Τόπος

Oberalppass (Google, OSM)

Περιγραφή

Altitude 2044 m

Campanula scheuchzeri - Photo (c) Roger Frost, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula scheuchzeri, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirfi2

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 09:22 AM SAST

Τόπος

Galtür, Tirol, AT (Google, OSM)
Campanula scheuchzeri - Photo (c) Roger Frost, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula scheuchzeri, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gergelyg

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 12:14 PM CEST
Campanula scheuchzeri - Photo (c) Roger Frost, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula scheuchzeri, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pietroluraschi

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 08:38 AM SAST
Campanula rapunculoides - Photo (c) Kristin Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula rapunculoides, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leibele

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 10:56 AM SAST

Περιγραφή

3697

Campanula morettiana - Photo (c) Claudio Flamigni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula morettiana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolf_groenenwald

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 05:19 PM CEST
Campanula cochleariifolia - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula cochleariifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirko_tomasi

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 05:10 PM CEST
Campanula trachelium - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula trachelium, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertacovi

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 06:02 PM CEST
Campanula trachelium - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula trachelium, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agujaceratops

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 02:53 PM CEST
Campanula cochleariifolia - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula cochleariifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronny_stegemann

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:29 PM SAST
Campanula barbata - Photo (c) Fred Inklaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula barbata, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simoncrameri

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 05:26 PM CEST
Campanula cochleariifolia - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula cochleariifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirko_tomasi

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 04:46 PM CEST
Campanula trachelium - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula trachelium, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pitimys

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 10:09 AM CEST

Τόπος

Scuol, Schweiz (Google, OSM)
Campanula trachelium - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula trachelium, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stedinatale

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 05:50 PM CEST
Campanula cespitosa - Photo (c) dj3freebear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula cespitosa, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eywaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 02:17 PM CEST
Campanula latifolia - Photo (c) Ian Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula latifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noralanges

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 05:09 PM CEST
Campanula cochleariifolia - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula cochleariifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coraeavs

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 12:30 PM SAST
Campanula cespitosa - Photo (c) dj3freebear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula cespitosa, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filipvyskocil

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 11:52 AM CEST

Τόπος

Vandans, Rakousko (Google, OSM)
Campanula cochleariifolia - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula cochleariifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silst64

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 02:31 PM CEST
Campanula cochleariifolia - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula cochleariifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabi_sol

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 05:37 PM CEST

Τόπος

Lienz, AT-TR, AT (Google, OSM)
Campanula latifolia - Photo (c) Ian Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula latifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joan57

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:10 AM CEST
Campanula scheuchzeri - Photo (c) Roger Frost, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula scheuchzeri, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentinabuono

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:08 PM CEST

Περιγραφή

Picture by F.M. with permission

Campanula cochleariifolia - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula cochleariifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcoschmidtffm

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 04:00 PM CEST

Τόπος

Poschiavo, Schweiz (Google, OSM)
Campanula cochleariifolia - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula cochleariifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddibisulli

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 03:51 PM SAST
Campanula trachelium - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula trachelium, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_rossi

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:22 PM CEST
Campanula barbata - Photo (c) Fred Inklaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula barbata, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:00 PM CEST
Campanula cochleariifolia - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula cochleariifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 10:32 AM SAST
Campanula barbata - Photo (c) Fred Inklaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula barbata, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 10:06 AM SAST
Campanula cochleariifolia - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula cochleariifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attilaolah

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 05:20 PM CEST
Campanula trachelium - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula trachelium, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d4n1-81814

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 12:43 PM EEST
Campanula scheuchzeri - Photo (c) Roger Frost, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Campanula scheuchzeri, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 59400