Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinrey

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 07:33 PM CEST
Gentiana brachyphylla brachyphylla - Photo (c) Hugh Knott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Gentiana brachyphylla ssp. brachyphylla, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinrey

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 11:49 PM CEST
Leontopodium nivale - Photo (c) Anita, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Leontopodium nivale, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinrey

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 11:04 PM CEST
Crepis aurea - Photo (c) ahmedm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ahmedm
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Crepis aurea, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinrey

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 11:49 PM CEST
Silene dioica - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Silene dioica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinrey

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 11:05 PM CEST
Rhododendron ferrugineum - Photo (c) Paseos por los Alpes 2007, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Rhododendron ferrugineum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinrey

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 11:04 PM CEST
Phyteuma hemisphaericum - Photo (c) Inger Vedel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Phyteuma hemisphaericum, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agoerlt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2011 03:39 PM CET
Gamocarpha - Photo (c) Manlio Martínez Barona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manlio Martínez Barona
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Γένος Gamocarpha, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 02:21 PM CEST

Τόπος

Mellau, Austria (Google, OSM)
Alnus alnobetula - Photo (c) Logan McLeod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Logan McLeod
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Alnus alnobetula, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attilaolah

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 05:54 PM CEST
Alnus incana - Photo (c) Jean Besset, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Besset
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Alnus incana, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwekozina

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 11:33 AM CEST
Alnus incana - Photo (c) Jean Besset, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Besset
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Alnus incana, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flp_64

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 12:40 PM CEST

Τόπος

Blenio, CH-TI, CH (Google, OSM)
Alnus alnobetula - Photo (c) Logan McLeod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Logan McLeod
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Alnus alnobetula, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_pego

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 01:51 PM CEST
Alnus alnobetula - Photo (c) Logan McLeod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Logan McLeod
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Alnus alnobetula, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

yesse_aguilar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 07:11 PM UTC
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odovacrius

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 04:40 PM CEST
Erica carnea - Photo (c) Alexander Rumpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Rumpel
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Erica carnea, Ένα μέλος του Ρείκια (Τμήμα Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_haavind_berman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 12:12 PM CEST
Saxifraga paniculata - Photo (c) Mauro Doffria, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mauro Doffria
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Saxifraga paniculata, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudioflamigni

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 03:17 PM CEST

Περιγραφή

Tröi dali tea, 2000-2010 m.

Alnus alnobetula - Photo (c) Logan McLeod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Logan McLeod
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Alnus alnobetula, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκλήθρο (Alnus glutinosa)

Παρατηρητής

pitimys

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 01:08 PM CEST
Σκλήθρο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Σκλήθρο (Alnus glutinosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delmira_ingegno

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 10:58 AM CEST
Achillea millefolium - Photo (c) gdeheij, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Σύνθετο Achillea millefolium, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delmira_ingegno

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 11:11 AM CEST
Gentiana asclepiadea - Photo (c) Gernot Hochmueller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Gentiana asclepiadea, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delmira_ingegno

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 11:12 AM CEST
Gentiana asclepiadea - Photo (c) Gernot Hochmueller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Gentiana asclepiadea, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelaturrin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 02:12 PM CEST
Centaurea nervosa - Photo (c) fausto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by fausto
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Centaurea nervosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick1384

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 03:07 PM CEST

Τόπος

Oberallgäu, AT (Google, OSM)
Rhododendron ferrugineum - Photo (c) Paseos por los Alpes 2007, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Rhododendron ferrugineum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)

Παρατηρητής

clement135

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 10:01 AM GMT
Ροδοειδή - Photo (c) Beate & Heinz Beyerlein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beate & Heinz Beyerlein
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονσολίντα Η Βασιλική (Consolida regalis)

Παρατηρητής

lukasdiehl

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 07:53 PM CEST
Κονσολίντα Η Βασιλική - Photo (c) Вячеслав Юсупов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Юсупов
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Κονσολίντα Η Βασιλική (Consolida regalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukasdiehl

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 02:52 PM CEST
Potentilla caulescens - Photo (c) John Reiss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Reiss
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Potentilla caulescens, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukasdiehl

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 07:50 PM CEST
Arctium tomentosum - Photo (c) Dina Nesterkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dina Nesterkova
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Arctium tomentosum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukasdiehl

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 10:18 AM CEST
Potentilla caulescens - Photo (c) John Reiss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Reiss
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Potentilla caulescens, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ribes2018

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 11:20 AM CEST
Globularia nudicaulis - Photo (c) chelsl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by chelsl
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Globularia nudicaulis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alrumpel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 12:18 PM CEST
Euphorbia myrsinites - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Euphorbia myrsinites, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παχιές (Hypochaeris radicata)

Παρατηρητής

alrumpel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 12:20 PM CEST
Παχιές - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη epsilon: Παχιές (Hypochaeris radicata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 77404