Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

wblack6289

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 07:28 ΜΜ PDT
Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativerocks

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 11:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Identified

Arachnis picta - Photo (c) Julia Markey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julia Markey
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Arachnis picta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

patrick_marfone

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 07:49 ΠΜ PDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick_marfone

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 08:13 ΠΜ PDT
Impatiens hawkeri - Photo (c) xiroro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Impatiens hawkeri, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epoch

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 12:05 ΜΜ PDT
Paropsis atomaria - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Paropsis atomaria, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

italia_aremi

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 07:51 ΜΜ MST
Πελαργόνιο - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 02:03 ΜΜ PDT
Πεύκο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adarak

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 10:05 ΠΜ PDT

Τόπος

Irvine (Google, OSM)
Paropsis atomaria - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Paropsis atomaria, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baconjam

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 07:47 ΜΜ PDT
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχυχίτων Ετερόφυλλος (Brachychiton populneus)

Παρατηρητής

cathy369

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 02:14 ΜΜ PDT
Βραχυχίτων Ετερόφυλλος - Photo (c) Salomé Bielsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Βραχυχίτων Ετερόφυλλος (Brachychiton populneus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccollum1313

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 02:57 ΜΜ PDT
Arbutus - Photo (c) Christina Fryle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christina Fryle
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Γένος Arbutus, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος Ο Συριακός (Hibiscus syriacus)

Παρατηρητής

mmccollum1313

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 02:58 ΜΜ PDT
Ιβίσκος Ο Συριακός - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Ιβίσκος Ο Συριακός (Hibiscus syriacus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccollum1313

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 02:56 ΜΜ PDT
Neltuma - Photo (c) Betsy Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Betsy Brown
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Γένος Neltuma, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambermallow

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 05:18 ΜΜ PDT
Αστεροειδή - Photo (c) Michelle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michelle
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambermallow

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 05:17 ΜΜ PDT
Myoporum parvifolium - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Myoporum parvifolium, Ένα μέλος του Μυόπορο (Γένος Myoporum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διμορφοθήκη (Γένος Dimorphotheca)

Παρατηρητής

ambermallow

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 05:16 ΜΜ PDT
Διμορφοθήκη - Photo (c) Matthew Salkiewicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Salkiewicz
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Διμορφοθήκη (Γένος Dimorphotheca)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύγαλα (Γένος Polygala)

Παρατηρητής

ambermallow

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 05:17 ΜΜ PDT
Πολύγαλα - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambermallow

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 05:14 ΜΜ PDT
Dietes - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Γένος Dietes, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambermallow

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 05:30 ΜΜ PDT
Arctotheca - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Γένος Arctotheca, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

worldjourneys

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 02:01 ΜΜ PDT
Mimus - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Γένος Mimus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

aemitche

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 03:52 ΜΜ EDT

Τόπος

Ochlocknee (Google, OSM)
Dichromorpha viridis - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Dichromorpha viridis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)

Παρατηρητής

achillearust

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 12:46 ΜΜ PDT
Αγριοκαπνός - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie_gao

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 12:52 ΜΜ PDT
Baccharis - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Γένος Baccharis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie_gao

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 12:54 ΜΜ PDT
Baccharis - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Γένος Baccharis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panda_reed

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 10:07 ΠΜ PDT
Panulirus interruptus - Photo (c) Patnitsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patnitsa
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Panulirus interruptus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2024
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

toriebirdie

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 12:31 ΜΜ PDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curly09j

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 06:01 ΜΜ PDT
Paropsis atomaria - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Paropsis atomaria, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cole20164

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 01:13 ΜΜ PDT
Prunus ilicifolia - Photo (c) rappman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by rappman
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Prunus ilicifolia, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianne_connor

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 08:44 ΠΜ PDT
Mexacanthina - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Γένος Mexacanthina, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianne_connor

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 08:30 ΠΜ PDT
Pachygrapsus crassipes - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη enora14: Pachygrapsus crassipes, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 144