Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchwords

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 06:53 ΜΜ NZST
Paronana - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Γένος Paronana, Ένα μέλος του Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

16 pairs

Peripatoides suteri - Photo (c) Rémi Bigonneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rémi Bigonneau
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Peripatoides suteri, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonnicholas

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 12:50 ΜΜ NZST

Περιγραφή

On rock below high tide mark

Apophlaea - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Γένος Apophlaea, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzannelustig

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:49 ΠΜ NZST
Beauveria - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Γένος Beauveria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)

Παρατηρητής

ostentrc

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 05:15 ΜΜ NZST
Φτέρη - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Dietz Chiasson
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

a_west

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_west

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:28 ΜΜ NZST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Pseudowintera axillaris - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Pseudowintera axillaris, Ένα μέλος του Κανελλώδη (Τάξη Canellales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_west

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:28 ΜΜ NZST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:59 ΜΜ NZST
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:00 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Rata of some kind, from memory the flowers are white

Metrosideros perforata - Photo (c) Zac Sanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Zac Sanson
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Metrosideros perforata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουσμουλιά (Eriobotrya japonica)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:41 ΜΜ NZST
Μουσμουλιά - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μουσμουλιά (Eriobotrya japonica)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:29 ΜΜ NZST
Ασκομύκητες - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:28 ΜΜ NZST
Αράχνες - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:46 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Small fungi, coming off dying tree trunk

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:52 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Found on a bank

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 11:04 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Two separate (but the same?) Groups of fungi clustered under a rotting log

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 11:03 ΠΜ NZST

Περιγραφή

? Stag horn type, on moist bank

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:54 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Another stag horn type

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:57 ΠΜ NZST

Περιγραφή

On rotting log, small approx 2 - 3 mm, will have to return and see if these are just juvenile form

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:45 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Quite firm, possibly a type of bracket fungi as minimal stalk and no obvious pores.... on rotting branch

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:44 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Soft fleshy fungus, similar to the very common, but not native, orange fungus with holes instead of "ribs" underneath. Found on rotting branch with larger ones removed? Fallen? off around area

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:38 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Possible bracket type, also found a very brightly yellow hard "blob " further down log which may have been an immature version of this but photo was very blurry

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:33 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Tiny little fungi, battery there for comparison.... have to get a ruler....

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:43 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Tucked under a rotting log

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:29 ΠΜ NZST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:27 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Very firm little fungi, dark on the top cream underneath, would this be a tiny one of those massive bracket fungi maybe?

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:22 ΠΜ NZST

Περιγραφή

On side of path/ bank

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fungifun23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 11:05 ΠΜ NZST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

aimee_eco

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 05:30 ΜΜ NZST

Περιγραφή

A few unknown larvae(?) on the undersides of Dicksonia squarrosa fronds

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jesswebster

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:36 ΠΜ NZST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emily_r: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 652