Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan469

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 05:01 PM EDT
Faxonius virilis - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Faxonius virilis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνουπόψαρο (Gambusia holbrooki)

Παρατηρητής

erincollins1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:12 PM EDT

Τόπος

Patterson Park (Google, OSM)
Κουνουπόψαρο - Photo (c) etrusko25, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Κουνουπόψαρο (Gambusia holbrooki)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bio-jonathan

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 10:59 AM EDT
Procambarus clarkii - Photo (c) fra298, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Procambarus clarkii, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sethf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 03:16 PM EST
Pimephales notatus - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Pimephales notatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sethf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 02:59 PM EST
Fundulus diaphanus - Photo (c) Anders Holder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Fundulus diaphanus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecobc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 10:31 AM EST
Etheostoma olmstedi - Photo (c) Fletcher Stone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Etheostoma olmstedi, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecobc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 10:34 AM EST
Rhinichthys cataractae - Photo (c) Ilja Fescenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Rhinichthys cataractae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 03:52 PM EDT

Περιγραφή

Believed to be Red Swamp Crayfish,
Record was observed on private property with permission from the land owner.

Procambarus clarkii - Photo (c) fra298, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Procambarus clarkii, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 08:39 PM UTC
Cambarus dubius - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Cambarus dubius, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpbmd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 08:55 AM EST

Τόπος

Odenton, MD, USA (Google, OSM)
Rhinichthys atratulus - Photo (c) nv_multispeciesfishing, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Rhinichthys atratulus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blastcat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 08:17 PM UTC
Lacunicambarus diogenes - Photo (c) mgglon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Lacunicambarus diogenes, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlassiter12

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 02:07 PM EDT
Faxonius virilis - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Faxonius virilis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:20 AM EDT

Περιγραφή

photos taken on private property with permission of owner

Lepomis macrochirus - Photo (c) 종현, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Lepomis macrochirus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriel819

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:51 AM EDT
Faxonius - Photo (c) Ashour Rehana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Γένος Faxonius, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 03:09 PM EDT

Περιγραφή

spinycheek?
in woodland stream

Faxonius limosus - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Faxonius limosus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:43 AM EDT

Περιγραφή

crayfish chimney, 5"wide

Lacunicambarus diogenes - Photo (c) mgglon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Lacunicambarus diogenes, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:17 PM EDT

Περιγραφή

Photo taken on private property with permission.

Semotilus corporalis - Photo (c) Asa Richardson-Skinder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Semotilus corporalis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 04:38 PM EDT

Περιγραφή

rosyside?

Clinostomus funduloides - Photo (c) tystephenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Clinostomus funduloides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nana10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 10:35 AM EDT
Gobiesox strumosus - Photo (c) terrymct, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Gobiesox strumosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nana10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 10:34 AM EDT
Chasmodes bosquianus - Photo (c) Kathy Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Chasmodes bosquianus, Ένα μέλος του Βλεννηίδες (Οικογένεια Blenniidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saucekay

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 07:53 PM EDT
Cambarus bartonii - Photo (c) Patrick Allison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Cambarus bartonii, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saucekay

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 07:57 PM EDT
Cambarus bartonii - Photo (c) Patrick Allison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Cambarus bartonii, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgovoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 11:30 AM EDT

Ετικέτες

Faxonius limosus - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Faxonius limosus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janekostenko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 09:37 AM EDT

Περιγραφή

binary comment

Lacunicambarus diogenes - Photo (c) mgglon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Lacunicambarus diogenes, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark935

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 06:53 PM UTC

Περιγραφή

My wife caught this. Almost citation sized

Ετικέτες

Lepomis microlophus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Lepomis microlophus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermmartin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Rhinichthys atratulus - Photo (c) nv_multispeciesfishing, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Rhinichthys atratulus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imwolfe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 12:20 PM EDT
Cyprinus carpio - Photo (c) Stefano Porcellotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Cyprinus carpio, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfen1017

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 10:05 AM EDT

Τόπος

Conowingo, MD, US (Google, OSM)
Cerrena unicolor - Photo (c) Gabe T, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Cerrena unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sterlingnorthjr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:20 AM EDT

Περιγραφή

Not sure???

Semotilus corporalis - Photo (c) Asa Richardson-Skinder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Semotilus corporalis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefishermen3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:44 PM EDT
Syngnathus - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emilio_c: Γένος Syngnathus, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4062