Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carila33

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 02:17 PM +11
Dacrydium araucarioides - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Dacrydium araucarioides, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 03:01 PM +11
Schoenus - Photo (c) Christopher Stephens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Christopher Stephens
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Γένος Schoenus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val91

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 01:44 PM UTC
Sannantha leratii - Photo (c) Jonathan M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan M
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Sannantha leratii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2016 01:05 AM +11

Ετικέτες

Geissois - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Γένος Geissois, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val91

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 08:55 AM UTC
Geissois - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Γένος Geissois, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2006 12:17 AM +11

Ετικέτες

Cyphophoenix alba - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Cyphophoenix alba, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2006 12:17 AM +11

Ετικέτες

Cyphophoenix alba - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Cyphophoenix alba, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2006 12:20 AM +11

Ετικέτες

Cyphophoenix alba - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Cyphophoenix alba, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2006 01:32 AM +11

Ετικέτες

Sannantha pinifolia - Photo (c) Benoît Deniaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Sannantha pinifolia, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2008 09:35 AM +11

Ετικέτες

Sannantha virgata - Photo (c) Nuno Veríssimo P., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nuno Veríssimo P.
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Sannantha virgata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_henry

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)
Cunonia deplanchei - Photo (c) Te Papa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Te Papa
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Cunonia deplanchei, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2014 02:57 AM +11
Melastoma malabathricum - Photo (c) ziki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ziki
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Melastoma malabathricum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2008 01:48 PM +11
Melastoma malabathricum - Photo (c) ziki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ziki
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Melastoma malabathricum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2008 02:52 PM +11

Ετικέτες

Cyphophoenix alba - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Cyphophoenix alba, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isidoreajar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 11:54 AM GMT
Retrophyllum comptonii - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Retrophyllum comptonii, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val91

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2020 11:31 AM UTC
Gymnostoma - Photo (c) Jonathan M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan M
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Γένος Gymnostoma, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)
Oxera baladica baladica - Photo (c) Jean Roger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jean Roger
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Oxera baladica ssp. baladica, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 04:26 PM +11
Delta philantes - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Delta philantes, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isidoreajar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 11:18 AM GMT
Cyphokentia macrostachya - Photo (c) Emilie Ducouret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Emilie Ducouret
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Cyphokentia macrostachya, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arkantor

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 03:08 PM CEST
Cyathopsis albicans - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Cyathopsis albicans, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arkantor

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 03:34 PM CEST
Cyathopsis albicans - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Cyathopsis albicans, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arkantor

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 12:05 PM CEST
Cyphokentia macrostachya - Photo (c) Emilie Ducouret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Emilie Ducouret
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Cyphokentia macrostachya, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arkantor

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 12:14 PM CEST
Cyphokentia macrostachya - Photo (c) Emilie Ducouret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Emilie Ducouret
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Cyphokentia macrostachya, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arkantor

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 12:20 PM CEST
Cyphophoenix fulcita - Photo (c) Emilie Ducouret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Emilie Ducouret
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Cyphophoenix fulcita, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arkantor

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 12:20 PM CEST
Cyphophoenix fulcita - Photo (c) Emilie Ducouret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Emilie Ducouret
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Cyphophoenix fulcita, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)
Basselinia tomentosa - Photo (c) Emilie Ducouret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Emilie Ducouret
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Basselinia tomentosa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 11:45 AM +11
Sannantha leratii - Photo (c) Jonathan M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan M
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Sannantha leratii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 01:15 PM +11
Actinokentia divaricata - Photo (c) David Jeffrey Ringer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Jeffrey Ringer
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Actinokentia divaricata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 10:40 AM +11
Sannantha leratii - Photo (c) Jonathan M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan M
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Sannantha leratii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 09:52 AM UTC
Sannantha leratii - Photo (c) Jonathan M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan M
Η ταυτότητα του χρήστη emilie_ducouret: Sannantha leratii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 208