Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_maurino

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016
Argynnis aglaja - Photo (c) Jean Guérin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Argynnis aglaja, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus)

Παρατηρητής

cristianoliuzzi

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 03:00 ΜΜ CEST
Ρινοδέλφινο - Photo (c) Juanma Carrillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gdr86

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

? Photo credits...Lucia Marrocco

Γκρίζος Λύκος - Photo (c) Stephen DeHart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen DeHart
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisabettasbrega

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2012 08:00 ΠΜ CEST

Τόπος

Mar Ionio (Google, OSM)
Ζωνοδέλφινο - Photo (c) Titouan Roguet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lugefool

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2014 06:05 ΜΜ PST

Τόπος

Emeryville (Google, OSM)
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lancillotto

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2007 12:55 ΜΜ CEST
Bufotes viridis balearicus - Photo (c) Roberto Ghiglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Ghiglia
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Bufotes viridis ssp. balearicus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ωτονυχτερίδα (Plecotus auritus)

Παρατηρητής

lancillotto

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2016 05:44 ΜΜ CEST

Τόπος

Camaldoli (Google, OSM)
Καφέ Ωτονυχτερίδα - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Καφέ Ωτονυχτερίδα (Plecotus auritus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

Παρατηρητής

andreapontalti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 05:53 ΜΜ CET

Περιγραφή

2D form, death by car

Κοινό Μπεκατσίνι - Photo (c) Carles Pastor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Carles Pastor
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρομπεκάτσινο (Lymnocryptes minimus)

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2012 03:50 ΜΜ CET
Μικρομπεκάτσινο - Photo (c) Aurelie Laurent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Aurelie Laurent
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Μικρομπεκάτσινο (Lymnocryptes minimus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορεινή Ωτονυχτερίδα (Plecotus macrobullaris)

Παρατηρητής

giorege1959

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2018
Ορεινή Ωτονυχτερίδα - Photo (c) Karol Tabarelli de Fatis/MUSE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Ορεινή Ωτονυχτερίδα (Plecotus macrobullaris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοκάστορας (Myocastor coypus)

Παρατηρητής

mc1991

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 06:27 ΜΜ CEST
Μυοκάστορας - Photo (c) Harald Henkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Μυοκάστορας (Myocastor coypus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

alessandrodurando1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) q8dragon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

daniela_casola

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 12:03 ΠΜ CEST

Τόπος

L13 (Google, OSM)
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) q8dragon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

giadacignetti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Περιγραφή

Da TVF

Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) q8dragon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαπωνικό Ελάφι (Cervus nippon)

Παρατηρητής

dragonfyre

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 11:43 ΠΜ CEST
Ελάφι - Photo (c) David W. Boston, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David W. Boston
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Ελάφι (Οικογένεια Cervidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Της Αγαύης (Scyphophorus acupunctatus)

Παρατηρητής

maristelladaddario

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 12:07 ΜΜ SAST

Τόπος

Italia (Google, OSM)
Σκαθάρι Της Αγαύης - Photo (c) Jose-Antonio Ortiz-Marzo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jose-Antonio Ortiz-Marzo
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Σκαθάρι Της Αγαύης (Scyphophorus acupunctatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lightskipper

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 04:59 ΜΜ PDT
Scyphophorus - Photo (c) Simon Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Γένος Scyphophorus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tesque

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 11:46 ΠΜ PDT

Τόπος

Hiko, NV, US (Google, OSM)
Scyphophorus - Photo (c) Simon Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Γένος Scyphophorus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceholst

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 05:58 ΜΜ EST
Σκαθάρι Της Αγαύης - Photo (c) Jose-Antonio Ortiz-Marzo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jose-Antonio Ortiz-Marzo
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Σκαθάρι Της Αγαύης (Scyphophorus acupunctatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονολαγός (Lepus americanus)

Παρατηρητής

marymchurchill

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016 06:07 ΠΜ EDT
Χιονολαγός - Photo (c) Jessica, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Χιονολαγός (Lepus americanus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φεγγαρόψαρο (Mola mola)

Παρατηρητής

hellocinqueterre

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 12:53 ΜΜ CEST
Φεγγαρόψαρο - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Garner
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Φεγγαρόψαρο (Mola mola)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Της Αγαύης (Scyphophorus acupunctatus)

Παρατηρητής

biovale-sc

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 02:55 ΜΜ -03

Τόπος

Santa Lidia (Google, OSM)
Σκαθάρι Της Αγαύης - Photo (c) Jose-Antonio Ortiz-Marzo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jose-Antonio Ortiz-Marzo
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Σκαθάρι Της Αγαύης (Scyphophorus acupunctatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Της Αγαύης (Scyphophorus acupunctatus)

Παρατηρητής

frankfrf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 03:21 ΜΜ UTC
Dryophthorinae - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Υποοικογένεια Dryophthorinae, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescocecere

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Θαλασσοψιττακός Του Ατλαντικού - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Θαλασσοψιττακός Του Ατλαντικού (Fratercula arctica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2013

Τόπος

Takpoima (Google, OSM)

Περιγραφή

Rescued from spider net. Observation courtesy of Jerry Garteh, Society for the Conservation of Nature in Liberia (SCNL, www.scnlib.net)

Pseudoromicia tenuipinnis - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Pseudoromicia tenuipinnis, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicap

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 09:00 ΜΜ CEST
Δασοσκαπτοποντικός - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bird Explorers
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Δασοσκαπτοποντικός (Clethrionomys glareolus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασοσκαπτοποντικός (Clethrionomys glareolus)

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2014 10:32 ΠΜ CEST
Δασοσκαπτοποντικός - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bird Explorers
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Δασοσκαπτοποντικός (Clethrionomys glareolus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Άλκα (Alca torda)

Παρατηρητής

fabio1960

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022
Κοινή Άλκα - Photo (c) dkirschke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Κοινή Άλκα (Alca torda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denilson_leopoldo

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 04:34 ΜΜ -05

Τόπος

Cuzco, Perú (Google, OSM)
Eupsittula canicularis - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Eupsittula canicularis, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαπτοποντικός (Γένος Microtus)

Παρατηρητής

io-es

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 07:23 ΠΜ CEST
Η ταυτότητα του χρήστη emilianomori: Microtus nebrodensis, Ένα μέλος του Σκαπτοποντικός (Γένος Microtus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 1516