Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zman-longhrn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 06:26 PM UTC
Lantana urticoides - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Lantana urticoides, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonkelley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 05:22 PM UTC
Lantana urticoides - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Lantana urticoides, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mondebon

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 05:24 PM EDT
Phlox subulata - Photo (c) phoebemae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by phoebemae
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Phlox subulata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

walkingstick2

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 10:06 AM CDT
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) Dawid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dawid
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_blooms_bugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 01:16 PM UTC
Monarda citriodora - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Monarda citriodora, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_blooms_bugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 01:17 PM UTC
Tetraneuris linearifolia - Photo (c) Rowdy White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rowdy White
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Tetraneuris linearifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_blooms_bugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 01:22 PM UTC
Senna roemeriana - Photo (c) Jeff Quayle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Quayle
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Senna roemeriana, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_blooms_bugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 01:20 PM UTC
Coreopsis basalis - Photo (c) Ryan McDaniel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan McDaniel
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Coreopsis basalis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 03:44 PM CDT
Vicia sativa - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildchroma
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Vicia sativa, Ένα μέλος του Βίκος (Γένος Vicia)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_blooms_bugs

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:45 PM UTC
Krameria lanceolata - Photo (c) Matthew High, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Krameria lanceolata, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

walkingstick2

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 10:47 AM CDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lvconrad1977
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοριλίδα Η Αρουραία (Torilis arvensis)

Παρατηρητής

walkingstick2

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 10:56 AM CDT
Τοριλίδα Η Αρουραία - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Τοριλίδα Η Αρουραία (Torilis arvensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkingstick2

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 10:56 AM CDT
Glandularia bipinnatifida - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Glandularia bipinnatifida, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 01:35 PM CDT
Cycloneda munda - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Cycloneda munda, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 11:20 AM CDT
Oenothera speciosa - Photo (c) betsy_irwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by betsy_irwin
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Oenothera speciosa, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meredith57

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 09:54 AM UTC

Τόπος

Era, TX, US (Google, OSM)
Oenothera suffulta - Photo (c) Bob O'Kennon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob O'Kennon
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Oenothera suffulta, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meredith57

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 10:01 AM UTC

Τόπος

Era, TX, US (Google, OSM)
Convolvulus equitans - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Convolvulus equitans, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meredith57

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 10:07 AM UTC

Τόπος

Era, TX, US (Google, OSM)
Mimosa quadrivalvis - Photo (c) Ted Borduas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ted Borduas
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Mimosa quadrivalvis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meredith57

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 10:43 AM UTC

Τόπος

Era, TX, US (Google, OSM)
Evolvulus nuttallianus - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Evolvulus nuttallianus, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mustardlypig

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 04:47 PM CDT

Περιγραφή

remnant Fort Worth Prairie

Thelesperma filifolium - Photo (c) Philip Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Woods
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Thelesperma filifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mustardlypig

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 04:48 PM CDT

Περιγραφή

remnant Fort Worth Prairie

Glandularia bipinnatifida - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Glandularia bipinnatifida, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mustardlypig

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Wise County, TX

Penstemon laxiflorus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Penstemon laxiflorus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mustardlypig

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Wise County, TX

Cornus drummondii - Photo (c) Bob Romero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob Romero
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Cornus drummondii, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mustardlypig

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Wise County, TX

Asclepias asperula - Photo (c) David Sarkozi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Sarkozi
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Asclepias asperula, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vida5

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 07:59 PM UTC

Τόπος

Chico, TX, US (Google, OSM)
Solanum elaeagnifolium - Photo (c) Bill Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Solanum elaeagnifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vida5

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 07:56 PM UTC
Diaperia prolifera - Photo (c) melindawpajak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by melindawpajak
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Diaperia prolifera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vida5

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 07:51 PM UTC

Τόπος

Chico, TX, US (Google, OSM)
Triodanis biflora - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Triodanis biflora, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vida5

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 08:25 PM UTC

Τόπος

Decatur, TX, US (Google, OSM)
Marshallia caespitosa - Photo (c) Olivia Schmidt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Olivia Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Marshallia caespitosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_blooms_bugs

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 02:53 PM UTC
Lathyrus hirsutus - Photo (c) kenttrulsson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kenttrulsson
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Lathyrus hirsutus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_blooms_bugs

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 07:41 PM UTC
Nothoscordum bivalve - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη em_fern: Nothoscordum bivalve, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 162