Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 01:11 PM NZST

Περιγραφή

Photo Captions:

  1. What are you looking at?
  2. I am not even going to dignify that with a reply.
Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) goodonya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by goodonya
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctocephalus forsteri)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 02:07 PM NZST

Περιγραφή

By the water having a scratch

Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) goodonya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by goodonya
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctocephalus forsteri)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 02:24 PM NZST

Περιγραφή

We walked aorund a point and gave this kekeno a shock so it took off and dived into the water, only to find that the water receeded. Giving us a look of disgust (thrid photo) it continued to make its way to the ocean and disapperaed.

Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) goodonya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by goodonya
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctocephalus forsteri)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 01:11 PM NZST

Περιγραφή

Photo Captions:

  1. What are you looking at?
  2. I am not even going to dignify that with a reply.
Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctophoca forsteri [inactive])
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 02:07 PM NZST

Περιγραφή

By the water having a scratch

Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctophoca forsteri [inactive])
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 02:24 PM NZST

Περιγραφή

We walked aorund a point and gave this kekeno a shock so it took off and dived into the water, only to find that the water receeded. Giving us a look of disgust (thrid photo) it continued to make its way to the ocean and disapperaed.

Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctophoca forsteri [inactive])
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2018 07:37 AM HST
Teloschistaceae - Photo (c) Edgley Cesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Οικογένεια Teloschistaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2018 06:45 PM HST

Περιγραφή

Matai bay had plenty of Ihumaona stings this January.

Physalia physalis - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Physalia physalis, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 02:00 AM HST

Περιγραφή

Washed up with the drift-line, mid-incoming tide, NW onshore winds.

Physalia physalis - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Physalia physalis, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 06:46 PM HST

Περιγραφή

Found alongside the little Loggerhead that washed up on 90 Mile Beach
Photo credit: DOC Kaitaia

Planes minutus - Photo (c) 2013 Moorea Biocode, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Planes minutus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

veronicamcdonald2476

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 12:32 PM PDT
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 03:20 PM HST

Περιγραφή

Seen at 8m

Papawera zelandiae - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Papawera zelandiae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 03:31 PM HST

Περιγραφή

Filmed in a tank. In mussel beard hydrozoan. Barely visible with the naked eye.

Caprelloidea - Photo (c) WoRMS for SMEBD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Υπεροικογένεια Caprelloidea, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 02:00 AM HST

Περιγραφή

Washed up with the drift-line, mid-incoming tide, NW onshore winds.

Planes minutus - Photo (c) 2013 Moorea Biocode, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Planes minutus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 05:02 AM HST

Περιγραφή

Washed ashore in southwesterly winds.
Looks a bit worse for wear.
2 metre swell - low tide

Glaucus atlanticus - Photo (c) Sylke Rohrlach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Glaucus atlanticus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmilicich

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 09:41 AM NZDT
Monomyces rubrum - Photo (c) daan_hoffmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by daan_hoffmann
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Monomyces rubrum, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 06:02 AM HST

Περιγραφή

Washed ashore with Janthina shells.

Planes marinus - Photo (c) beaumasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by beaumasters
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Planes marinus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2017 11:36 AM NZDT

Περιγραφή

Interesting to find this washed up by the lagoons.

Ετικέτες

SPE
Physalia - Photo (c) Flight69, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flight69
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Γένος Physalia, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2018 06:45 PM HST

Περιγραφή

Matai bay had plenty of Ihumaona stings this January.

Physalia utriculus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Physalia utriculus [inactive], Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2000 12:00 AM HST
Physalia physalis - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Physalia physalis, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 02:00 AM HST

Περιγραφή

Washed up with the drift-line, mid-incoming tide, NW onshore winds.

Physalia utriculus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Physalia utriculus [inactive], Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexburton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 12:05 PM NZST

Περιγραφή

Large aggregations in the rock pools

Pagurus novizealandiae - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Pagurus novizealandiae, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 01:14 PM HST

Τόπος

Goat Island (Google, OSM)

Περιγραφή

Found at 4m.

Eudoxochiton nobilis - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Eudoxochiton nobilis, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 12:01 PM HST

Τόπος

goat island (Google, OSM)

Περιγραφή

Dense aggregation of salps midwater column

Salpidae - Photo (c) daniellemurcia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by daniellemurcia
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Οικογένεια Salpidae, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaumasters

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018

Περιγραφή

Removing rubbish from rock pools revealed a bunch of Polychaete worms.

Acromegalomma suspiciens - Photo (c) Tony Wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Wills
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Acromegalomma suspiciens, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 01:11 PM NZST

Περιγραφή

Photo Captions:

  1. What are you looking at?
  2. I am not even going to dignify that with a reply.
Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) goodonya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by goodonya
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctocephalus forsteri)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 02:07 PM NZST

Περιγραφή

By the water having a scratch

Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) goodonya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by goodonya
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctocephalus forsteri)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 02:24 PM NZST

Περιγραφή

We walked aorund a point and gave this kekeno a shock so it took off and dived into the water, only to find that the water receeded. Giving us a look of disgust (thrid photo) it continued to make its way to the ocean and disapperaed.

Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) goodonya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by goodonya
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctocephalus forsteri)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 02:35 PM NZST

Περιγραφή

in a sea cave

Smilium spinosa - Photo (c) Kathy Warburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kathy Warburton
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Smilium spinosa, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 03:02 PM NZST

Περιγραφή

Ok - I am sure this is a stony coral and if I keep putting that sooner or later I will find one LOL

Looking in NZCMI Vol 1 I see that most of these live subtidally. The only onee that looks anything like this is Hoplangia durotrix - depth 5 - 15m and know distribution Northeastern NZ from the three Kings to East Cape

Found on a floating polystyrene bouy.

Culicia rubeola - Photo (c) Javier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Javier
Η ταυτότητα του χρήστη ellalis: Culicia rubeola, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 62