Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpohl

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 05:56 PM MDT
Dryobates pubescens - Photo (c) Jessica Weinberg McClosky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτίδες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumblesbee

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 11:00 AM MDT
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) DaPuglet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raelynfavel

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 11:42 PM MDT
Caragana - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Γένος Caragana, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοβουτηχτάρι Podiceps grisegena

Παρατηρητής

billjohnson1

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 07:19 PM MDT
Κοκκινοβουτηχτάρι - Photo (c) kha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wadepercival_

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 08:34 AM MDT

Περιγραφή

Saw this bird on a walk, wasn’t sure what kind it was.

Agelaius phoeniceus - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumblesbee

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 11:13 AM MDT

Περιγραφή

Very rare albino “Ghost Magpie”.

Pica hudsonia - Photo (c) agbanker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Pica hudsonia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumblesbee

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 03:32 PM MDT
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) DaPuglet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mthill

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 12:39 PM MDT
Ισόποδα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυοκολαπτίδες Οικογένεια Picidae

Παρατηρητής

kelbyogryzlo

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 05:31 AM MDT
Κίτρινος Χυμοπότης - Photo (c) rbbrummitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedelgo

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020
Pinicola enucleator - Photo (c) tukkki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Pinicola enucleator, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρος Λαγός Lepus townsendii

Παρατηρητής

wonder7

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2013 07:24 PM PDT
Λευκόουρος Λαγός - Photo (c) billnancylaframboise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Λευκόουρος Λαγός (Lepus townsendii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chantelschultz

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 04:36 PM MDT
Maleae - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Φυλή Maleae, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019 08:16 AM CET

Περιγραφή

@ Richard Kunz with permission

Lophostoma silvicolum - Photo (c) Desmodus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Lophostoma silvicolum, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markdorriesfield

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 02:03 PM HST
Uroderma bilobatum - Photo (c) Thomas Cuypers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Uroderma bilobatum, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markdorriesfield

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 09:08 AM HST
Uroderma bilobatum - Photo (c) Thomas Cuypers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Uroderma bilobatum, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 10:13 PM CST
Φρουτονυχτερίδα Της Τζαμάικας - Photo (c) delmer jonathan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Φρουτονυχτερίδα Της Τζαμάικας (Artibeus jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 02:08 PM MST

Ετικέτες

Saccopteryx bilineata - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Saccopteryx bilineata, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 02:16 PM MST

Ετικέτες

Dermanura watsoni - Photo (c) yuriaguire88, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Dermanura watsoni, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 08:27 AM MST

Ετικέτες

Dermanura watsoni - Photo (c) yuriaguire88, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Dermanura watsoni, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeisson

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2019
Carollia - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Γένος Carollia, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilary411

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2019 01:01 PM CST
Saccopteryx - Photo (c) torwart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thorhold Souilljee
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Γένος Saccopteryx, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliottsteele

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 05:21 PM HST
Dermanura watsoni - Photo (c) yuriaguire88, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Dermanura watsoni, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2019 11:41 AM EST
Carollia - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Γένος Carollia, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 07:47 AM CST
Vespertilionidae - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Οικογένεια Vespertilionidae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntertxrd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2018 11:06 AM CST
Stenodermatinae - Photo (c) Diego Barrales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Υποοικογένεια Stenodermatinae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

th92105

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2018 03:34 AM PST
Dermanura watsoni - Photo (c) yuriaguire88, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Dermanura watsoni, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2014 09:48 AM PDT
Saccopteryx bilineata - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Saccopteryx bilineata, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pliosaur

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2015

Περιγραφή

Not 100% sure of ID

Saccopteryx - Photo (c) torwart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thorhold Souilljee
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Γένος Saccopteryx, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frostioe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2014 11:27 AM CST
Dermanura watsoni - Photo (c) yuriaguire88, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Dermanura watsoni, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastiaan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2013 11:55 AM CET
Saccopteryx - Photo (c) torwart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thorhold Souilljee
Η ταυτότητα του χρήστη elene_ha: Γένος Saccopteryx, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 52