Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:01 ΜΜ BST
Alcyonidium diaphanum - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Alcyonidium diaphanum, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:56 ΠΜ BST

Περιγραφή

Love eating dead man's fingers.

Tritonia hombergii - Photo (c) Heine Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Heine Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Tritonia hombergii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:10 ΠΜ BST
Tritonia hombergii - Photo (c) Heine Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Heine Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Tritonia hombergii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:53 ΠΜ BST
Henricia - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Γένος Henricia, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:43 ΠΜ BST

Περιγραφή

Loads around.

Pagurus bernhardus - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Pagurus bernhardus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:53 ΠΜ BST
Phrynorhombus norvegicus - Photo (c) Jim Greenfield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Greenfield
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Phrynorhombus norvegicus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:29 ΠΜ BST
Tritia - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bairstow
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Γένος Tritia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:55 ΠΜ BST
Galathea strigosa - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Galathea strigosa, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:45 ΠΜ BST
Lithothamnion - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Γένος Lithothamnion, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:30 ΠΜ BST

Περιγραφή

Loads on the seaweeds at about 6 metres depth.

Steromphala cineraria - Photo (c) Llez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Steromphala cineraria, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:11 ΜΜ BST
Coryne - Photo (c) Edouard Paillard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edouard Paillard
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Γένος Coryne, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:07 ΜΜ BST
Antedon bifida - Photo (c) Tony Gilbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Gilbert
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Antedon bifida, Ένα μέλος του Εχινόδερμα (Συνομοταξία Echinodermata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:50 ΠΜ BST

Περιγραφή

Off on a trek looking for a dead man's finger to munch!

Tritonia hombergii - Photo (c) Heine Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Heine Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Tritonia hombergii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:50 ΠΜ BST

Περιγραφή

Off on a trek looking for a dead man's finger to munch!

Tritonia hombergii - Photo (c) Heine Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Heine Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Tritonia hombergii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 02:20 ΜΜ BST

Περιγραφή

Loads on rock surfaces

Caryophyllia smithii - Photo (c) Asbjørn Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Caryophyllia smithii, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:30 ΠΜ BST

Περιγραφή

Tuft on head, scowling. I don't like the other common name, its a Yarrell's blenny!

Chirolophis ascanii - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Chirolophis ascanii, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:35 ΠΜ BST

Περιγραφή

Growing on the kelp blades

Membranipora membranacea - Photo (c) Zach Berghorst, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Berghorst
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Membranipora membranacea, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:39 ΠΜ BST

Περιγραφή

Not yet eaten by the nudibranches...

Ectopleura larynx - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Ectopleura larynx, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:05 ΜΜ BST
Doto fragilis - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Doto fragilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:07 ΜΜ BST

Περιγραφή

Cutie this one was quite small

Pholis gunnellus - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Pholis gunnellus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:00 ΠΜ BST

Περιγραφή

Eating a bryozoan

Onchidoris muricata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Onchidoris muricata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:00 ΠΜ BST

Περιγραφή

Eating a bryozoan

Acanthodoris pilosa - Photo (c) Jørn Ari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jørn Ari
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Acanthodoris pilosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:56 ΠΜ BST
Delesseria sanguinea - Photo (c) Valentin de Mazancourt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin de Mazancourt
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Delesseria sanguinea, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:10 ΜΜ BST

Περιγραφή

Sadly the photograph doesn't do it any justice!

Patella pellucida - Photo (c) Michiel Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michiel Vos
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Patella pellucida, Ένα μέλος του Πατέλα (Γένος Patella)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:31 ΠΜ BST
Flustra foliacea - Photo (c) ipat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by ipat
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Flustra foliacea, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:11 ΜΜ BST
Taurulus bubalis - Photo (c) Corentin Morvan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corentin Morvan
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Taurulus bubalis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:20 ΠΜ BST
Alcyonium digitatum - Photo (c) Poul Erik Rasmussen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Poul Erik Rasmussen
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Alcyonium digitatum, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:17 ΠΜ BST

Περιγραφή

little immature plumose anemones, with elegant anemones too

Metridium senile - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Metridium senile, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:22 ΠΜ BST
Asterias rubens - Photo (c) diveready3, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by diveready3
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Asterias rubens, Ένα μέλος του Αστερίας (Γένος Asterias)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:26 ΠΜ BST

Περιγραφή

Common on every rock surface.

Spirobranchus - Photo (c) Philip Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Thomas
Η ταυτότητα του χρήστη elegaer: Γένος Spirobranchus, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 150