Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:27 PM AEST
Lacrymaria asperospora - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Lacrymaria asperospora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 02:36 PM AEST

Περιγραφή

An older specimen Soft and spongy

Neolentiporus maculatissimus - Photo (c) geoffboyes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by geoffboyes
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Neolentiporus maculatissimus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 10:11 AM AEST
Boletus barragensis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Boletus barragensis, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 02:49 PM AEST
Tubaria rufofulva - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Tubaria rufofulva, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:38 PM AEST
Panaeolus - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Γένος Panaeolus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 02:34 PM AEST
Lepiota haemorrhagica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Eileen Laidlaw
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Lepiota haemorrhagica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 10:35 AM AEST
Cortinarius australiensis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Cortinarius australiensis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 04:09 PM AEDT
Laccocephalum hartmannii - Photo (c) Alexander Grunwald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexander Grunwald
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Laccocephalum hartmannii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:56 PM AEST
Amanita xanthocephala - Photo (c) Boobook48, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Amanita xanthocephala, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 03:12 PM AEST

Περιγραφή

Cap about 5 cm

Tylopilus - Photo (c) Bob Richmond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Γένος Tylopilus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 10:48 AM AEST

Περιγραφή

First time seen in Mays bush

Stropharia formosa - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Stropharia formosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 11:10 AM AEST
Austroboletus niveus - Photo (c) Richard Nichol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Nichol
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Austroboletus niveus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:33 PM AEST
Boletellus obscurecoccineus - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Boletellus obscurecoccineus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 11:27 AM AEST
Tylopilus balloui - Photo (c) Francis Ferrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francis Ferrell
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Tylopilus balloui, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheelii

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:43 PM AEST
Cortinarius australiensis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Cortinarius australiensis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sneaker1

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 07:48 AM +11
Ramaria botrytoides - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Ramaria botrytoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emerald-opal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 05:23 PM +11
Phlebopus marginatus - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Phlebopus marginatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jadonald

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 02:16 PM AEDT

Περιγραφή

Large

Ετικέτες

Phlebopus marginatus - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Phlebopus marginatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srsbb

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 01:10 PM AEST
Phlebopus marginatus - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Phlebopus marginatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaida1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 09:29 AM AEDT
Boletales - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Τάξη Boletales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canned

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 07:11 PM AEDT

Περιγραφή

Mushroom

Phlebopus marginatus - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Phlebopus marginatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon_rich

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 01:28 PM +11
Phlebopus marginatus - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Phlebopus marginatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilynncat

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 10:08 AM EDT
Tylopilus balloui - Photo (c) Francis Ferrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francis Ferrell
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Tylopilus balloui, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainamac

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 08:52 AM EDT
Tylopilus balloui - Photo (c) Francis Ferrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francis Ferrell
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Tylopilus balloui, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel1016

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:03 AM EDT
Tylopilus balloui - Photo (c) Francis Ferrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francis Ferrell
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Tylopilus balloui, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rushecology

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2017 10:36 AM AEST
Phlebopus marginatus - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Phlebopus marginatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertpergl

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 02:27 PM AEST
Phlebopus marginatus - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Phlebopus marginatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nimal_karunajeewa

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Phlebopus marginatus - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Phlebopus marginatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melvinxu

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 01:17 PM AEST
Phlebopus marginatus - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Phlebopus marginatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorrainecphelan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 03:00 AM AEST

Περιγραφή

A Bolete, genus unknown. Possibly Phlebopus.

Phlebopus marginatus - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη eileen64: Phlebopus marginatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 98