Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

dzherikhov_vladimir

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 09:51 ΠΜ MSK
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

dzherikhov_vladimir

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 09:58 ΠΜ MSK
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρομολόχα (Alcea rosea)

Παρατηρητής

maivson

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 04:19 ΜΜ MSK
Δενδρομολόχα - Photo (c) peaceful-jp-scenery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Δενδρομολόχα (Alcea rosea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maivson

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 04:43 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maivson

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 10:15 ΠΜ MSK
Lucanus cervus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Lucanus cervus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

nadezhdapopovceva0305

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 01:26 ΜΜ +05
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

nadezhdapopovceva0305

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 04:39 ΜΜ +05
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

viktoriabilous

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 07:21 ΠΜ MSK

Τόπος

Альбатрос (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

elzg

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 10:55 ΠΜ +05
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 06:50 ΠΜ MSK
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

lozovskaya

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 10:07 ΠΜ MSK
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

aleksandr_vasiljev

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 12:19 ΜΜ MSK
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) kempo63, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kempo63
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

aleksandr_vasiljev

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 12:26 ΜΜ MSK
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

irinyshka_y

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 12:21 ΜΜ +07

Περιγραφή

2 шт

Τσαλαπετεινός - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Τσαλαπετεινός (Upupa epops)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

annenkov_m

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:35 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετομάχος (Lanius collurio)

Παρατηρητής

irinyshka_y

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 01:42 ΜΜ +07
Αετομάχος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Αετομάχος (Lanius collurio)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

wolpertinger-rus

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 05:29 ΠΜ +09
Χαβαρόνι - Photo (c) Hasan Karagülmez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

ankhen

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 09:05 ΠΜ MSK
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Павел, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Павел
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

ankhen

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 11:32 ΠΜ MSK
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

anna-solisia

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 09:30 ΠΜ +10
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

ver0niknik

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 11:07 ΠΜ +06
Γαλαζολαίμης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

wolpertinger-rus

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 09:39 ΠΜ +09
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

albert_k

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 12:00 ΜΜ MSK
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

angelinxa

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 08:22 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Встретила у дома, на проводах. Кстати, а почему птиц не бьёт током?

Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

aleksandr_vasiljev

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 12:46 ΜΜ MSK
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

aleksandr_vasiljev

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 12:47 ΜΜ MSK
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) Wei Li Jiang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wei Li Jiang
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

aleksandr_vasiljev

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 06:38 ΠΜ MSK
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

krisge

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 05:50 ΜΜ +05
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

annenkov_m

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 08:36 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

annenkov_m

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 05:20 ΠΜ MSK
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη egor_12: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 544