Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsde66

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 01:54 PM PST
Aythya collaris - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Aythya collaris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cicko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016 10:28 AM CEST
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ινδική Χήνα (Anser indicus)

Παρατηρητής

toonwestra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 10:34 AM CET
Ινδική Χήνα - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Ινδική Χήνα (Anser indicus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

mirko_tomasi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 01:47 PM CET
Ακτίτης - Photo (c) Вячеслав Ложкин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Ложкин
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Ακτίτης (Actitis hypoleucos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

mirko_tomasi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 01:51 PM CET
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phoekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 05:06 AM CET
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

phoekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 05:30 AM CET
Pyrrhula - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Γένος Pyrrhula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

marina-privalova

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 12:31 PM MSK
Καλόγερος - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirko_tomasi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 02:46 PM CET
Ευρασιατικό Φερεντίνι - Photo (c) Nikolai B. Konyukhov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nikolai B. Konyukhov
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Ευρασιατικό Φερεντίνι (Netta rufina)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

marina-privalova

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 12:58 PM MSK
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)

Παρατηρητής

francisbirlenbach

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 01:05 PM CET
Αιγυπτιακή Χήνα - Photo (c) Magdalena Nogaj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Magdalena Nogaj
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 03:53 PM -03
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

npmj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 05:43 PM CET
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 11:13 AM CET
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 11:16 AM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ψαλιδιάρης - Photo (c) Christoph Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christoph Beck
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρνιο (Gyps fulvus)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 12:16 PM CET
Όρνιο - Photo (c) Nuno Barreto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Όρνιο (Gyps fulvus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kudametal73

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 04:10 PM EEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 01:40 PM CET
Λευκός Πελαργός - Photo (c) cotallononocot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)

Παρατηρητής

stevie71

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 09:24 AM CST
Ψαλίδα Του Βορρά - Photo (c) guylmonty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

daricrogers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 01:39 PM +08
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

romanvrbicek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 12:27 PM CET
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Doug Greenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

cristiarcaleanu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 12:20 PM GMT
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

cristiarcaleanu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 12:16 PM GMT
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariajmartins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 05:26 PM WET

Τόπος

Barreiro, Portugal (Google, OSM)
Ευρασιατική Χουλιαρομύτα - Photo (c) Niranj Vaidyanathan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Ευρασιατική Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδαρίνος (Aix galericulata)

Παρατηρητής

yoann_paco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 12:22 PM CET
Μανδαρίνος - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Μανδαρίνος (Aix galericulata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Αύγουστος 2012

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Mark Osso
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

johndev

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 02:08 PM GMT

Τόπος

Glasgow, UK (Google, OSM)
Χηνοπρίστης - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαργός (Γένος Sargus)

Παρατηρητής

npmj

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 08:15 PM CEST
Σαργός - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Σαργός (Γένος Sargus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόχηνα (Branta ruficollis)

Παρατηρητής

npmj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Syddanmark, DK (Google, OSM)
Κοκκινόχηνα - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Κοκκινόχηνα (Branta ruficollis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 10:25 AM CEST

Τόπος

Ourense, España (Google, OSM)
Κάργια - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη efvojens: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 48