Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russnork

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 12:10 PM EST
Tripidium ravennae - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Tripidium ravennae, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanley15

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 09:30 AM EST
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tesgeorge

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 01:27 PM EST
Ambrosia artemisiifolia - Photo (c) Erik Jørgensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Ambrosia artemisiifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesdombrowski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 01:15 PM EST
Euonymus fortunei - Photo (c) stratness, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Euonymus fortunei, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

jamesfalletti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 12:27 PM EST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

jamesfalletti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 12:26 PM EST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savecavenpointestuary

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 04:10 PM EST
Bucephala albeola - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

brightbluelake

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

brightbluelake

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Doug Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

theicon76

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 10:36 AM EDT
Cosmos sulphureus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Cosmos sulphureus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amazma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 02:00 PM EDT

Τόπος

463 56th Street (Google, OSM)
Dysdera crocata - Photo (c) Tone Killick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Dysdera crocata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyseto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 12:33 PM EDT
Silene latifolia - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Silene latifolia, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Persicaria arifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Persicaria arifolia, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cindyltsui

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 07:15 AM EST

Τόπος

New York (Google, OSM)
Quercus acutissima - Photo (c) Bruce Kirchoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Quercus acutissima, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msa2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:06 PM EDT
Gaylussacia baccata - Photo (c) Kent McFarland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Gaylussacia baccata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msa2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 01:39 PM EDT
Polytrichum commune - Photo (c) Richard Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Polytrichum commune, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aertman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 11:05 AM EDT
Berberis thunbergii - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Berberis thunbergii, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miatadenise

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 03:39 PM UTC
Rhamnus cathartica - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katieparrish

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 11:25 AM EST
Kalmia latifolia - Photo (c) Malcolm Manners, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Kalmia latifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philterfeed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 11:54 AM EST
Pycnanthemum virginianum - Photo (c) Sherrie Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Pycnanthemum virginianum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philterfeed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 12:07 PM EST
Pycnanthemum virginianum - Photo (c) Sherrie Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Pycnanthemum virginianum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philterfeed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 03:13 PM EST
Ionactis linariifolia - Photo (c) Alain Maire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Ionactis linariifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philterfeed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 03:16 PM EST
Andropogon virginicus - Photo (c) plectrudis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Andropogon virginicus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis)

Παρατηρητής

awkwards

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 11:46 AM EST
Σαπουνόχορτο - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awkwards

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 12:54 PM EST
Spiraea alba - Photo (c) Warren Dunlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Spiraea alba, Ένα μέλος του Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:55 PM EST
Asclepias syriaca - Photo (c) dshaw3, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

petersaad21

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 01:42 PM EST
Τριανταφυλλιά - Photo (c) Mathieu Massaviol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 11:18 AM EST

Περιγραφή

leafmine Eupatorium serotinum

Liriomyza eupatorii - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Liriomyza eupatorii, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 11:20 AM EST
Σολάνο - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edropkin: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 10983