Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjcrins

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 11:49 AM EDT
Cercyonis pegala - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Cercyonis pegala, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης Tringa melanoleuca

Παρατηρητής

axp4654

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 07:20 AM EDT

Περιγραφή

Stilt or Lesser Yellowlegs?

Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleholloway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:57 AM EDT

Τόπος

Tilbury, ON, CA (Google, OSM)
Tharsalea hyllus - Photo (c) pondhawk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Tharsalea hyllus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleholloway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Archilestes grandis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Archilestes grandis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleholloway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 12:40 PM EDT

Τόπος

Leamington, ON, CA (Google, OSM)
Lithobates pipiens - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Lithobates pipiens, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleholloway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 12:32 PM EDT

Τόπος

Leamington, ON, CA (Google, OSM)
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleholloway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 10:19 AM EDT
Ischnura posita - Photo (c) Cletus Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Ischnura posita, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleholloway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 02:51 PM EDT
Mimoschinia rufofascialis - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Mimoschinia rufofascialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleholloway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:48 PM EDT
Haematopis grataria - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Haematopis grataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleholloway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 09:03 AM EDT
Spodoptera - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Γένος Spodoptera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleholloway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 09:02 AM EDT
Spodoptera ornithogalli - Photo (c) Ilona L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Spodoptera ornithogalli, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleholloway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 06:30 PM EDT
Diapheromera femorata - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Diapheromera femorata, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleholloway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 02:48 PM EDT
Papilio cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Papilio cresphontes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleholloway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 05:22 PM EDT
Atteva aurea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Atteva aurea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timthorington

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 09:31 AM EDT
Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baconsmurf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 07:27 PM EDT

Περιγραφή

Placeholder, will come back to this one

Orthodes majuscula - Photo (c) Curt Lehman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Orthodes majuscula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russjones

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 08:21 PM EDT
Spodoptera frugiperda - Photo (c) Alenilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Spodoptera frugiperda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Clepsis melaleucanus - Photo (c) macrolab, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maxim Larrivée
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Clepsis melaleucanus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ayatanaresearchers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:05 PM EDT
Setophaga tigrina - Photo (c) Irv, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Setophaga tigrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsety

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:57 PM EDT
Lambdina fiscellaria - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Lambdina fiscellaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanc14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 05:58 PM EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Setophaga magnolia - Photo (c) Dave Fletcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Setophaga magnolia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauljudson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 06:23 PM EDT

Περιγραφή

@mamestraconfigurata @edporopat any views on this one?

Agnorisma bugrai - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Agnorisma bugrai, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jody_duncan

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 09:29 AM EDT
Arctia caja - Photo (c) Алла Мойсеенок, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Arctia caja, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bave

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 09:21 AM EDT
Apoda y-inversa - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Apoda y-inversa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 10:42 PM EDT
Apoda y-inversa - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Apoda y-inversa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenmacdonald

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 08:09 AM EDT
Hypena scabra - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Hypena scabra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Tramea lacerata - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Tramea lacerata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 11:26 AM EDT
Chroicocephalus philadelphia - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Chroicocephalus philadelphia, Ένα μέλος του Λαρίνες (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα Calidris alba

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 11:30 AM EDT
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Muir
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 09:43 AM EDT
Vireo solitarius - Photo (c) Kelly Colgan Azar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη edporopat: Vireo solitarius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 46530