Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrepv

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 06:09 PM SAST
Artemisia annua - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Artemisia annua, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)

Παρατηρητής

philodendronjoe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 06:42 PM CEST
Πολυκόμπι - Photo (c) Dalgial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalo_cs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 08:46 AM UTC
Casuarina cunninghamiana - Photo (c) Sandile Mdoko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Casuarina cunninghamiana, Ένα μέλος του Καζουαρίνα (Γένος Casuarina)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

gonzalo_cs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:11 AM UTC
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) alan-otter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalo_cs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 09:40 AM UTC
Oenothera rosea - Photo (c) M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Oenothera rosea, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalo_cs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 09:40 AM UTC
Oenothera rosea - Photo (c) M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Oenothera rosea, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηδική (Γένος Medicago)

Παρατηρητής

gonzalo_cs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 07:56 AM UTC
Μηδική - Photo (c) Mick Talbot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

gonzalo_cs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:55 AM UTC
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:33 AM -05

Τόπος

Mejía, Perú (Google, OSM)
Stuckenia striata - Photo (c) Daniel Montesinos T, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Stuckenia striata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 08:54 AM -05
Σενέκιο - Photo (c) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akmiskam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:57 PM WITA

Τόπος

Gianyar (Google, OSM)
Nephelium lappaceum - Photo (c) Ahmad Fuad Morad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Nephelium lappaceum, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akmiskam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 02:31 PM WITA

Τόπος

Gianyar (Google, OSM)
Kigelia africana - Photo (c) Randy Huey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Kigelia africana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunodurand

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2012 06:05 AM +08
Opuntia elatior - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Opuntia elatior, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2019 08:44 AM AWST
Opuntia elatior - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Opuntia elatior, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl356

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 06:47 AM CST
Opuntia elatior - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Opuntia elatior, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl356

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:20 AM CST
Opuntia elatior - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Opuntia elatior, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl356

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:50 AM CST
Opuntia elatior - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Opuntia elatior, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:03 AM -05
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Baccharis alnifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:11 AM -05
Escallonia angustifolia - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Escallonia angustifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 09:48 AM -05
Muehlenbeckia hastulata - Photo (c) sofia_floresm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Muehlenbeckia hastulata, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 09:52 AM -05
Dalea exilis - Photo (c) cstobie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Dalea exilis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:23 AM -05
Dalea cylindrica - Photo (c) Edgar Heim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Dalea cylindrica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:17 AM -05
Mentzelia scabra chilensis - Photo (c) Skjold Søndergaard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Mentzelia scabra ssp. chilensis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:22 AM -05
Balbisia verticillata - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Balbisia verticillata, Ένα μέλος του Γερανιώδη (Τάξη Geraniales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:23 PM -05
Bougainvillea spinosa - Photo (c) Carolina Barroso, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Bougainvillea spinosa, Ένα μέλος του Βουκαμβίλια (Γένος Bougainvillea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:36 AM -05
Cristaria multifida - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Cristaria multifida, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 08:31 AM -05
Krameria lappacea - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Krameria lappacea, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 08:30 AM -05
Gochnatia arequipensis - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Gochnatia arequipensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:31 PM -03
Οξαλίδα - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulgraham

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 11:47 AM -05

Τόπος

Arequipa (Google, OSM)
Jacaranda mimosifolia - Photo (c) Alan demian benadia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edgarheim: Jacaranda mimosifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1606