Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

tiago_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:26 ΠΜ -03
Γεωμετρίδες - Photo (c) Sune Holt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sune Holt
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiago_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:20 ΠΜ -03
Omophoita - Photo (c) Hugo A. Quintero G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Γένος Omophoita, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiago_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:17 ΠΜ -03
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

patricia_mees

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 06:06 ΜΜ -03
Αράχνες - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

higor_soares

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 08:04 ΜΜ -03
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

lucianobarao

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:55 ΜΜ -03
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucianobarao

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:58 ΜΜ -03
Paramormiini - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Φυλή Paramormiini, Ένα μέλος του Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

kyheco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:54 ΠΜ -03
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

claudio3137

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:43 ΜΜ -03
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 08:02 ΠΜ -03
Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 08:10 ΜΜ -05
Metriophasma - Photo (c) Diegophidio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Γένος Metriophasma, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

lenka63199

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:35 ΜΜ -03
Xeniinae - Photo (c) Quentin Vandemoortele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Quentin Vandemoortele
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Υποοικογένεια Xeniinae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 10:42 ΜΜ -05
Xerosomatini - Photo (c) Projeto Phasma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Projeto Phasma
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Φυλή Xerosomatini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

lenka63199

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:35 ΜΜ -03
Proscopiidae - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Οικογένεια Proscopiidae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristina_mf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 08:41 ΜΜ -03

Περιγραφή

Très gros et grand phasme à identifier (2)

Pterinoxylus eucnemis - Photo (c) Guillaume Delaitre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillaume Delaitre
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Pterinoxylus eucnemis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristina_mf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 08:40 ΜΜ -03

Περιγραφή

Très gros et grand phasme à identifier (1)

Pterinoxylus eucnemis - Photo (c) Guillaume Delaitre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillaume Delaitre
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Pterinoxylus eucnemis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασματώδη (Τάξη Phasmida)

Παρατηρητής

slipknokita

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 09:51 ΠΜ -05
Diapheromeridae - Photo (c) Alan Wells, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Wells
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Οικογένεια Diapheromeridae, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahnavarro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 10:37 ΠΜ -03

Περιγραφή

Sobre un Schinus velutinus

Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanaguirre

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:13 ΜΜ -05

Τόπος

Amaluza, Ecuador (Google, OSM)
Xerosomatini - Photo (c) Projeto Phasma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Projeto Phasma
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Φυλή Xerosomatini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiago_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:24 ΠΜ -03
Thalurania glaucopis - Photo (c) Peter Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Thalurania glaucopis, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiago_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:14 ΠΜ -03
Sciapodinae - Photo (c) Rui Andrade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rui Andrade
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Υποοικογένεια Sciapodinae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiago_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:12 ΠΜ -03
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)

Παρατηρητής

kyheco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:11 ΜΜ -03
Πεντατομόμορφα - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiago_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:02 ΠΜ -03
Gelanor - Photo (c) Pavel Kirillov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Γένος Gelanor, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyheco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:11 ΜΜ -03
Omophoita octoguttata - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Omophoita octoguttata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiago_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:24 ΠΜ -03
Κολίμπρι - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

bajdiuk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:33 ΜΜ -03
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyheco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:59 ΜΜ -03
Αράχνες - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiago_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:14 ΠΜ -03
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

bajdiuk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:33 ΜΜ -03
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη edgar_crispino: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 7081