Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leighmg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

Pulpy like a cherry, taste unrecognizable to me, 2 large seeds inside, skin smooth like a cherry

Diospyros virginiana - Photo (c) Bala, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bala
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Diospyros virginiana, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

sarab0143

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 09:37 AM UTC
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

tabernathy24

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 02:45 PM CST
Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marycurtisb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 07:35 AM UTC
Hexastylis - Photo (c) mjpapay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mjpapay
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Γένος Hexastylis, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maitlandc

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 04:43 PM UTC
Hydrangea arborescens - Photo (c) mfeaver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mfeaver
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Hydrangea arborescens, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

cartercooper

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 06:59 AM UTC
Τριανταφυλλιά - Photo (c) Mathieu Massaviol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mathieu Massaviol
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maitlandc

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 09:10 AM UTC
Iris - Photo (c) Nona, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nona
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Γένος Iris, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnewton728

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 04:27 PM CST

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Dark brown-black fungus (or mold, scale wort, moss or lichen?) growing on a fallen hardwood twig in Lee County, Alabama, USA. Teeth or coarse hair. Could not see any pores even with magnification. Dark brown-black spores or powder. Slight fishy smell when wetted. Nearby trees: primarily oak, birch, sweet gum, maple and pine, as well as non-native Ligustrum and Elaeagnus pungens.

Lichen, possibly Genus Sticta

Phanerochaetaceae - Photo (c) P Holroyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by P Holroyd
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Οικογένεια Phanerochaetaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

gracehannah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 08:28 AM CST
Οξαλίδα - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliehwinter

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 08:10 AM UTC
Photinia serratifolia - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Photinia serratifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_pritchard

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 01:01 PM UTC

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Beach Trees

Fagaceae - Photo (c) joergmlpts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by joergmlpts
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Οικογένεια Fagaceae, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

marissa_howell

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 11:51 AM CDT
Βάτος - Photo (c) Benedict Gagliardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benedict Gagliardi
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schmidtsp

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 08:35 AM UTC

Περιγραφή

Auburn azalea series.

Rhododendron - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Γένος Rhododendron, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah1275

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Cyperoideae - Photo (c) Morten Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Ross
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Υποοικογένεια Cyperoideae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorrie32

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

Hedge plant

Loropetalum chinense - Photo (c) 阿橋 HQ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Loropetalum chinense, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorrie32

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 06:31 PM UTC

Τόπος

Salem (Google, OSM)
Rubus flagellaris - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Rubus flagellaris, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

auburntigers1736

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 02:49 PM UTC
Βελανιδιά - Photo (c) Sherpas 428, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

auburntigers1736

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 02:47 PM UTC

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)
Βελανιδιά - Photo (c) Sherpas 428, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah1275

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 10:24 AM CDT

Τόπος

Auburn, AL, USA (Google, OSM)
Celtis - Photo (c) Javi Gonzalez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javi Gonzalez
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Γένος Celtis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rollin8

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 11:05 AM UTC
Romalea microptera - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Romalea microptera, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rollin8

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 11:05 AM UTC
Romalea - Photo (c) Steve Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Γένος Romalea, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallinbailey

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Cordyceps - Photo (c) Riley Fortier, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Riley Fortier
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Γένος Cordyceps, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crystal_rogers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 09:18 AM UTC

Περιγραφή

Growing on dead pecan tree with shelf fungi. Dripping yellow goo. Slime mold eating a shelf fungi

Physaraceae - Photo (c) Pavlina Bolehovska, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pavlina Bolehovska
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Οικογένεια Physaraceae, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crystal_rogers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 09:18 AM UTC

Περιγραφή

Growing on dead pecan tree with shelf fungi. Dripping yellow goo. Slime mold eating a shelf fungi

Physarales - Photo (c) Sheila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Τάξη Physarales, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

lsrobinson

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 12:51 PM UTC
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) Sofia Ali, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sofia Ali
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daddy_dave

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 11:36 AM CDT
Fagaceae - Photo (c) joergmlpts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by joergmlpts
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Οικογένεια Fagaceae, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματίς (Γένος Clematis)

Παρατηρητής

zachary_leopold

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:06 PM CDT
Κληματίς - Photo (c) Gianni Del Bufalo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gianni Del Bufalo
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferdd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 07:14 PM UTC
Lygodium japonicum - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Lygodium japonicum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kboss83

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 01:32 PM UTC
Pachypodium lamerei - Photo (c) Franck Rakotonasolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franck Rakotonasolo
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Pachypodium lamerei, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnewton728

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 05:02 PM CST

Περιγραφή

Large, shelf fungus growing on a dead, fallen oak tree in Lee County, Alabama, USA. Underside had yellow pores/tubes, eventually growing black hair-like tufts/spines? Top of fungus is white to yellow with black or dark brown velvety edges. There is a cross-section photo, but the lighting and quality is bad due to sun going down.

Spongipellis pachyodon (Irpiciporus pachyodon)
Marshmallow Polypore

Irpiciporus pachyodon - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ecw0071: Irpiciporus pachyodon, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 424