Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 03:12 PM CEST

Ετικέτες

Melampyrum catalaunicum - Photo (c) mercantour, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mercantour
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Melampyrum catalaunicum, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:14 AM CEST
Globularia - Photo (c) Klaus Bohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Bohn
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Γένος Globularia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donalddavesne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:48 AM CEST
Gentiana verna - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Gentiana verna, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotojockl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 02:29 PM CEST
Dianthus hyssopifolius - Photo (c) Giacomo Gola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giacomo Gola
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Dianthus hyssopifolius, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 03:56 PM CEST
Lilium martagon martagon - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kai-Philipp Schablewski
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Lilium martagon var. martagon, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

admss

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2014 03:46 PM CEST
Saxifraga paniculata - Photo (c) Mauro Doffria, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mauro Doffria
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Saxifraga paniculata, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djrbrook

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:23 PM CEST
Soldanella alpina - Photo (c) C. E. Timothy Paine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Soldanella alpina, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 02:24 PM CEST
Aquilegia vulgaris - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Aquilegia vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 03:26 PM CEST
Aquilegia vulgaris - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Aquilegia vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ines_blt

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 01:28 PM CEST
Astrantia major - Photo (c) .Bambo., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Astrantia major, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 10:08 AM CEST
Aquilegia vulgaris - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Aquilegia vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivierpoisy

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 10:50 AM CEST
Centaurea montana - Photo (c) John, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Centaurea montana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυμναδενία Η Κώνωψ (Gymnadenia conopsea)

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 01:24 PM CEST

Ετικέτες

Γυμναδενία Η Κώνωψ - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Γυμναδενία Η Κώνωψ (Gymnadenia conopsea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenthoff

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 07:04 PM CEST
Sempervivum arachnoideum - Photo (c) Alessandro Ghezzer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alessandro Ghezzer
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Sempervivum arachnoideum, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 03:48 PM CEST
Platanthera bifolia - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Platanthera bifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenthoff

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 05:18 PM CEST
Saxifraga paniculata - Photo (c) Mauro Doffria, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mauro Doffria
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Saxifraga paniculata, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 04:03 PM CEST
Centaurea montana - Photo (c) John, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Centaurea montana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenthoff

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 02:17 PM CEST
Globularia cordifolia - Photo (c) Mark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Globularia cordifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 12:47 PM CEST

Ετικέτες

Phyteuma spicatum - Photo (c) Nicholas Turland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Phyteuma spicatum, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 12:44 PM CEST

Ετικέτες

Melampyrum catalaunicum - Photo (c) mercantour, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mercantour
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Melampyrum catalaunicum, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 12:43 PM CEST

Ετικέτες

Aquilegia vulgaris - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Aquilegia vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2015 02:19 PM CEST
Carlina acaulis - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Carlina acaulis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric1949

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:44 AM CEST
Ranunculus aconitifolius - Photo (c) Rebecca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Ranunculus aconitifolius, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losiris38

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 06:18 PM CEST

Τόπος

Saint-Théoffrey (Google, OSM)
Melampyrum catalaunicum - Photo (c) mercantour, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mercantour
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Melampyrum catalaunicum, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2003 05:28 PM CEST
Jacobaea incana - Photo (c) lorenzodotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lorenzodotti
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Jacobaea incana, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleshenri

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 03:21 PM EEST
Sempervivum arachnoideum - Photo (c) Alessandro Ghezzer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alessandro Ghezzer
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Sempervivum arachnoideum, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

blida67

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 02:48 PM EEST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeromeblln

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 03:32 PM CEST
Galium verum - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Galium verum, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blida67

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 04:17 PM EEST
Sempervivum tectorum - Photo (c) Eddi Bisulli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eddi Bisulli
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Sempervivum tectorum, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalu

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:24 PM CEST
Phyteuma spicatum - Photo (c) Nicholas Turland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ebling_mis: Phyteuma spicatum, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 520