Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 08:49 ΜΜ CDT
Olla v-nigrum - Photo (c) Scott M Logan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott M Logan
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Olla v-nigrum, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 09:11 ΜΜ CDT
Olla v-nigrum - Photo (c) Scott M Logan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott M Logan
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Olla v-nigrum, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

protoblues

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 04:11 ΜΜ PDT
Psyllobora borealis - Photo (c) giantcicada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by giantcicada
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora borealis, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

rchristie99

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 03:02 ΜΜ PDT
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 09:04 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Olla v-nigrum - Photo (c) Scott M Logan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott M Logan
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Olla v-nigrum, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanechaffin

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:59 ΠΜ CDT
Oebalus pugnax - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Oebalus pugnax, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanechaffin

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:50 ΠΜ CDT
Calocoris barberi - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Calocoris barberi, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

folsomchrisonblues

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 02:08 ΜΜ PDT
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

folsomchrisonblues

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 02:11 ΜΜ PDT
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tea_bailey

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 12:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Bidens pilosa

Psyllobora parvinotata - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora parvinotata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameliam

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameliam

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameliam

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameliam

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Psyllobora borealis - Photo (c) giantcicada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by giantcicada
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora borealis, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambytbfl

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 12:19 ΠΜ CDT
Olla v-nigrum - Photo (c) Scott M Logan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott M Logan
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Olla v-nigrum, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragondrew7

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 05:34 ΜΜ CDT
Coleomegilla maculata - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Coleomegilla maculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushroomfriends

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushroomfriends

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katie363

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 02:07 ΜΜ PDT
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sas95

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 06:56 ΠΜ CST

Τόπος

Jacksonville (Google, OSM)
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyalllyd000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 11:54 ΠΜ PST

Τόπος

Forest Park (Google, OSM)

Περιγραφή

Wildwood
15 ft

Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirludena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 02:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

YEASS A NEW BEETLE IN CAMPUS amazing patterns VENTI

Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camrho

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 03:22 ΜΜ CST
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 10:52 ΠΜ EDT
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

da5nsy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 11:41 ΠΜ EST
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjjjaaaammmmiiiieeee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 10:18 ΠΜ PST

Περιγραφή

Interesting growth observed in the general area.

Associated observations:

Jan 20th first noticed.

Jan 21st confirmed that it is rather abundant here.

Also the 21st, note the growth over the insect.

Psyllobora borealis - Photo (c) giantcicada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by giantcicada
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora borealis, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annakate08

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 03:16 ΜΜ EST
Psyllobora parvinotata - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora parvinotata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

name_name_name

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 08:43 ΠΜ CDT
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_mullen

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcthetc1

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 09:20 ΜΜ EDT
Psyllobora vigintimaculata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dusty_in_vilas-tx: Psyllobora vigintimaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19284