Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanniekl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 02:30 PM PDT
Cornus sericea - Photo (c) adrianakolev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Cornus sericea, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

josh860

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 12:50 PM PDT
Καναδική Βίδρα - Photo (c) Sherrie Quillen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sherrie Quillen
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmalau

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 06:59 PM PDT
Stachys byzantina - Photo (c) Steve Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Lee
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Stachys byzantina, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασημόλευκα (Populus alba)

Παρατηρητής

ohcrumbs

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 09:54 AM PDT
Ασημόλευκα - Photo (c) Jeffery Arbuckle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffery Arbuckle
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Ασημόλευκα (Populus alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pumakit

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 10:00 AM PDT
Cupressus nootkatensis - Photo (c) Michael Kauffmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Michael Kauffmann
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Cupressus nootkatensis, Ένα μέλος του Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:04 PM PDT
Valeriana sitchensis scouleri - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Valeriana sitchensis ssp. scouleri, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:04 PM PDT
Valeriana sitchensis - Photo (c) pfly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Valeriana sitchensis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Κρεμαστή (Vinca major)

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 04:27 PM PDT

Περιγραφή

Leaves have fine hairs along the edge.

Βίγκα Κρεμαστή - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Βίγκα Κρεμαστή (Vinca major)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 02:33 PM PDT
Leucolepis acanthoneura - Photo (c) T. Abe Lloyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by T. Abe Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Leucolepis acanthoneura, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 02:38 PM PDT
Leucolepis acanthoneura - Photo (c) T. Abe Lloyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by T. Abe Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Leucolepis acanthoneura, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:58 PM PDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:16 AM PDT
Βίγκα Έρπουσα - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:25 PM PDT
Rubus leucodermis - Photo (c) chipmunk_1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Rubus leucodermis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:19 PM PDT
Digitalis purpurea - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Digitalis purpurea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:56 PM PDT
Rubus laciniatus - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Rubus laciniatus, Ένα μέλος του Βάτος Η Θαμνώδης (Σύνθετο Rubus fruticosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:42 PM PDT
Frangula purshiana - Photo (c) Joshua Tewksbury, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Joshua Tewksbury
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Frangula purshiana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:22 PM PDT
Άγριο Γεράνι - Photo W.carter, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:23 PM PDT
Crataegus monogyna - Photo (c) Annice Bridgett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Annice Bridgett
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:16 AM PDT
Βίγκα - Photo (c) Mentxuwiki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Βίγκα (Γένος Vinca)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:26 AM PDT
Berberis aquifolium - Photo (c) Aidan R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan R
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Berberis aquifolium, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:02 PM PDT
Alnus rubra - Photo (c) Mike Patterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Alnus rubra, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:07 PM PDT
Erythranthe guttata - Photo (c) Mark Crompton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Crompton
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Erythranthe guttata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:10 PM PDT
Erythranthe alsinoides - Photo (c) M.E. Sanseverino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Erythranthe alsinoides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:22 PM PDT
Leucolepis acanthoneura - Photo (c) T. Abe Lloyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by T. Abe Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Leucolepis acanthoneura, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:49 PM PDT
Magallana gigas - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Al Kordesch
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Magallana gigas, Ένα μέλος του Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 02:44 PM PDT

Περιγραφή

Very tiny , growing in a small patch on the north side of a very old log.

Hypnum circinale - Photo (c) Masumi Palhof, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masumi Palhof
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Hypnum circinale, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polar_nemo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:25 PM PDT
Gyromitra montana - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Gyromitra montana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruby_meadowhawk

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 03:09 PM PDT
Abies grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by rockybajada
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Abies grandis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taragmartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 06:16 PM PDT
Erythranthe alsinoides - Photo (c) M.E. Sanseverino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Erythranthe alsinoides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taragmartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 06:09 PM PDT
Camassia leichtlinii - Photo (c) Diana Allen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Diana Allen
Η ταυτότητα του χρήστη dunnison: Camassia leichtlinii, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1739