Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

meg_impey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:27 PM CEST

Περιγραφή

Loads of this found on big old stump

Βασιδιομύκητες - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

meg_impey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 02:13 PM CEST

Περιγραφή

Not sure what this is. Found on decaying mossy wood. Not in large group

Βασιδιομύκητες - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

willmafa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 03:07 PM CEST
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Alexey Zyryanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φακελωτή (Phacelia tanacetifolia)

Παρατηρητής

k_howlett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 05:30 PM CEST
Φακελωτή - Photo (c) Laura O'Halloran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Φακελωτή (Phacelia tanacetifolia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

justincormack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:51 PM CEST

Τόπος

Cambridge (Google, OSM)
Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας - Photo (c) dendrocygna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justincormack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:33 PM CEST

Τόπος

Cambridge (Google, OSM)
Euonymus europaeus - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Euonymus europaeus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauras-c

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 10:47 AM BST
Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauras-c

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 12:27 PM BST

Τόπος

Cambridge CB2, UK (Google, OSM)
Geranium pratense - Photo (c) snsergeevna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Geranium pratense, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bexstonehill

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 04:00 PM CEST
Symphytum × uplandicum - Photo (c) Glenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Symphytum × uplandicum, Ένα μέλος του Σύμφυτο (Γένος Symphytum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλαριά (Vicia cracca)

Παρατηρητής

bexstonehill

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 02:57 PM CEST
Βίκος - Photo (c) Bruce B Missen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Βίκος (Γένος Vicia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bexstonehill

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 03:12 PM CEST
Agrimonia - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Γένος Agrimonia, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bexstonehill

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 03:59 PM CEST
Betonica - Photo (c) mallaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Γένος Betonica, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbolas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:56 PM IST
Laetiporus sulphureus - Photo (c) jonathantellerelsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanybird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 09:58 AM CEST
Χοιρομουρίδα - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Χοιρομουρίδα (Helminthotheca echioides)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοιρομουρίδα (Helminthotheca echioides)

Παρατηρητής

k33f

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 07:26 AM CEST
Χοιρομουρίδα - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Χοιρομουρίδα (Helminthotheca echioides)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)

Παρατηρητής

jonnyecology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 05:45 PM BST
Πολυκόμπι - Photo (c) Dalgial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkbjenkins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:42 PM BST
Phallus impudicus - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Phallus impudicus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkbjenkins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 12:33 PM BST

Τόπος

Holme, UK (Google, OSM)
Ceratocapnos claviculata - Photo (c) Bas Kers (NL), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Ceratocapnos claviculata, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkbjenkins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 06:18 PM BST

Τόπος

Huntingdon, UK (Google, OSM)
Geranium pratense - Photo (c) snsergeevna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Geranium pratense, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kattlini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 03:29 PM BST
Verbena bonariensis - Photo (c) Alexandre Dulaunoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Verbena bonariensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kattlini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 03:20 PM BST
Centranthus ruber - Photo (c) Rebecca Morris, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Centranthus ruber, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

krtlsrtc

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 02:49 PM +0430

Τόπος

Herat, AF (Google, OSM)
Buteo - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Γένος Buteo, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)

Παρατηρητής

xiatian1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 11:07 AM CEST
Μπουτλέια Δαβίδειος - Photo (c) Izigabo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

pcbs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Ψαλιδιάρης - Photo (c) Noel Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justincormack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 01:34 PM CEST
Agaricus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Γένος Agaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafstacey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 11:38 AM CEST

Τόπος

Ely (Google, OSM)
Stachys palustris - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Stachys palustris, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

elle_grace

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:59 PM BST

Τόπος

Cambridge CB3, UK (Google, OSM)
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

elle_grace

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:01 PM BST

Τόπος

Cambridge CB3, UK (Google, OSM)
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμπούκος (Sambucus nigra)

Παρατηρητής

k_howlett

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 10:30 AM CEST
Σαμπούκος - Photo (c) Ivan Heng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Σαμπούκος (Sambucus nigra)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

greebgreeb

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας - Photo (c) dendrocygna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duncan-brooks: Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2761