Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loevendal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:43 PM UTC
Fringilla coelebs moreletti - Photo (c) Chelo Meneses, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Fringilla coelebs ssp. moreletti, Ένα μέλος του Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα Chenopodium album

Παρατηρητής

helia_marchante

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 01:53 PM +00

Τόπος

9930, Portugal (Google, OSM)
Κλουβίδα - Photo (c) Max Cavitch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα Chenopodium album

Παρατηρητής

hanno_schaefer

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 08:42 AM CEST
Κλουβίδα - Photo (c) Max Cavitch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hyacinthus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 08:18 PM CEST
Πολυκόμπι Των Τελμάτων - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loevendal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:08 PM UTC
Πολυκόμπι Των Τελμάτων - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loevendal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:44 PM UTC
Fringilla coelebs moreletti - Photo (c) Chelo Meneses, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Fringilla coelebs ssp. moreletti, Ένα μέλος του Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristina-carvalho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 06:43 PM WEST
Colchicum montanum - Photo (c) Pablo de la Fuente Brun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Colchicum montanum, Ένα μέλος του Κολχικό (Γένος Colchicum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα Carduelis carduelis

Παρατηρητής

paulomartins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:19 AM BST
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulomartins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 11:11 AM BST
Pontederia crassipes - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Pontederia crassipes, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shd1998

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:41 PM EEST
Viburnum treleasei - Photo (c) shd1998, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Viburnum treleasei, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shd1998

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:41 PM EEST
Βιβούρνο - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Muir
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος Aegithalos caudatus

Παρατηρητής

quicaaaaa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:12 PM CEST
Αιγίθαλος - Photo (c) Roman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολοκασία Η Εδώδιμος Colocasia esculenta

Παρατηρητής

shd1998

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 05:37 PM EEST
Κολοκασία Η Εδώδιμος - Photo (c) Daniel Kelly, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Κολοκασία Η Εδώδιμος (Colocasia esculenta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boromir

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 04:11 PM CEST
Ηλιοτρόπιον Το Ευρωπαϊκόν - Photo (c) Tamsin Carlisle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Ηλιοτρόπιον Το Ευρωπαϊκόν (Heliotropium europaeum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebiopt

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2017 10:00 AM BST
Plantago coronopus - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Plantago coronopus, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebiopt

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2017 10:00 AM BST
Pyrus bourgaeana - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Pyrus bourgaeana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 09:32 AM HST
Pyrus bourgaeana - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Pyrus bourgaeana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cloudl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 04:29 PM WEST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea

Παρατηρητής

daniel_ferreira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:07 AM BST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα Fulica atra

Παρατηρητής

marioestevens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 12:00 PM WEST

Τόπος

Trafaria, Portugal (Google, OSM)
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jts14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 04:53 PM WEST
Ασημόγλαρος Της Μεσογείου - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Ασημόγλαρος Της Μεσογείου (Larus michahellis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guicastro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 03:14 PM WEST

Τόπος

7570-789, Portugal (Google, OSM)
Polygonum maritimum - Photo (c) Guillermo García-Saúco S., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Polygonum maritimum, Ένα μέλος του Πολύγονο (Γένος Polygonum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Pulicaria paludosa - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Pulicaria paludosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Mentha pulegium - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Mentha pulegium, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitor_jorge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 01:12 PM WEST
Erigeron karvinskianus - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Erigeron karvinskianus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrodn

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 04:12 PM WEST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον Cichorium intybus

Παρατηρητής

pieterhuy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 02:47 PM WEST
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) Maria Wheeler-Dubas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον Cichorium intybus

Παρατηρητής

anasolposto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:33 AM WEST
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) Maria Wheeler-Dubas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolaiding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:00 AM CEST
Heteranthera reniformis - Photo (c) Marco Pellegrini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Heteranthera reniformis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldacosta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:46 AM WEST
Zostera - Photo (c) Jonathan Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη duarte: Γένος Zostera, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 25927