Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 10:40 AM UTC
Castela erecta - Photo (c) Leticia Soriano Flores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leticia Soriano Flores
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Castela erecta, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

wlhwildlife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 06:40 PM CST
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 05:08 PM CST
Avicennia germinans - Photo (c) Javi Gonzalez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javi Gonzalez
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Avicennia germinans, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:39 AM UTC
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 09:37 AM UTC
Chloris cucullata - Photo (c) Josh*m, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Chloris cucullata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 08:34 AM UTC
Heterotheca subaxillaris - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Heterotheca subaxillaris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 09:37 AM UTC
Melinis repens - Photo (c) Teale Britstra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Teale Britstra
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Melinis repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 01:51 PM UTC
Croton capitatus - Photo (c) Daniel Graham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Graham
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Croton capitatus, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 01:48 PM UTC
Ambrosia psilostachya - Photo (c) Karen Straus, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Straus
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Ambrosia psilostachya, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 09:51 AM UTC
Heteropogon contortus - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Heteropogon contortus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 04:15 PM UTC
Verbesina encelioides - Photo (c) Tim Crawford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Verbesina encelioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjones7777

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2016 10:44 AM CDT

Τόπος

Edinburg, TX, USA (Google, OSM)
Phocides lilea - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Phocides lilea, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 03:50 PM UTC
Geranoaetus albicaudatus - Photo (c) Arnulfo Moreno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arnulfo Moreno
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Geranoaetus albicaudatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Νυχτονόμος (Tadarida brasiliensis)

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 08:39 AM UTC
Μεξικάνικος Νυχτονόμος - Photo (c) Alan Zavala-Norzagaray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alan Zavala-Norzagaray
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Μεξικάνικος Νυχτονόμος (Tadarida brasiliensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 02:29 PM UTC
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 08:36 AM UTC
Battus philenor - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Battus philenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 05:46 PM UTC

Περιγραφή

Found injured

Columbina passerina - Photo (c) eduardovieira1301, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eduardovieira1301
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Columbina passerina, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathew_cantu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 09:23 AM UTC
Oncopeltus fasciatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Oncopeltus fasciatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 09:49 AM CDT

Περιγραφή

Bird and Bee Farm
Walk in north meadow
Looking down, I wondered that I was seeing so many hackberry sprouts. When I finally looked up, I saw the nearby sugar hackberry tree.

Celtis laevigata - Photo (c) Becky Brenner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Becky Brenner
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Celtis laevigata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

brooksy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 05:15 PM CDT
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 11:05 AM CDT

Περιγραφή

Bird and Bee Farm meadow
When the ragweed wilts, it is time to get out of the heat.

Ambrosia psilostachya - Photo (c) Karen Straus, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Straus
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Ambrosia psilostachya, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 11:03 AM CDT

Περιγραφή

Bird and Bee Farm meadow

Croton monanthogynus - Photo (c) rileyann01, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Croton monanthogynus, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vidhyas

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 09:54 AM CDT
Sorghum bicolor - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Sorghum bicolor, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joea

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 09:12 AM UTC
Croton lindheimeri - Photo (c) Daniel Graham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Graham
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Croton lindheimeri, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunmichael

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020
Prosopis glandulosa - Photo (c) Raul Urgelles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raul Urgelles
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Prosopis glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureclicks

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 02:15 PM CDT
Gaillardia pulchella - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Gaillardia pulchella, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gweech

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 06:27 PM UTC
Ratibida columnifera - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Ratibida columnifera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megmarie

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020

Τόπος

Lorena, TX, USA (Google, OSM)
Leucophyllum frutescens - Photo (c) Independencia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Independencia
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Leucophyllum frutescens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostwithinadream

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 08:20 PM CDT

Τόπος

Temple (Google, OSM)
Bothriochloa laguroides - Photo (c) Nicholas Cowey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas Cowey
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Bothriochloa laguroides, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronica_jarzabek

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020
Malvaviscus arboreus - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη dsalazar: Malvaviscus arboreus, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 70