Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprinklestheu

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 01:19 ΜΜ CEST
Βρωμούσα Του Μπιζελιού - Photo (c) Barry Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Barry Walter
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Βρωμούσα Του Μπιζελιού (Palomena prasina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφαντόπους Υπέρανθος (Aphantopus hyperantus)

Παρατηρητής

sprinklestheu

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 01:04 ΜΜ CEST
Αφαντόπους Υπέρανθος - Photo (c) Vlastimil Lata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vlastimil Lata
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Αφαντόπους Υπέρανθος (Aphantopus hyperantus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprinklestheu

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 04:16 ΜΜ CEST
Centaurea cyanus - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kai-Philipp Schablewski
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Centaurea cyanus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprinklestheu

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 03:55 ΜΜ CEST
Anania hortulata - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Anania hortulata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprinklestheu

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:38 ΜΜ CEST
Idaea seriata - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Idaea seriata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprinklestheu

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 12:00 ΜΜ CEST

Τόπος

Rinteln Bahnhof (Google, OSM)
Γάλιο Το Μόλλουγο - Photo (c) Dina Nesterkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dina Nesterkova
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob_be

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:24 ΠΜ CEST
Ζευζέρα Της Αχλαδιάς - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Ζευζέρα Της Αχλαδιάς (Zeuzera pyrina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

katrin_simon

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 06:45 ΜΜ SAST
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gartenunkrautvernichter

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 03:31 ΜΜ CEST
Θύμος - Photo (c) Mike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Θύμος (Γένος Thymus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprinklestheu

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 11:24 ΠΜ CEST

Τόπος

Aschrottpark (Google, OSM)
Fragaria vesca - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Blaney
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Fragaria vesca, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Λαγός (Lepus europaeus)

Παρατηρητής

philipp_h

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 09:15 ΠΜ SAST
Ευρωπαϊκός Λαγός - Photo (c) Ilya Belevich, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ilya Belevich
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Ευρωπαϊκός Λαγός (Lepus europaeus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδοειδή (Υπεροικογένεια Aphidoidea)

Παρατηρητής

johannrothfischer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:44 ΜΜ CEST
Αφιδοειδή - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Αφιδοειδή (Υπεροικογένεια Aphidoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stronoff

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 04:58 ΜΜ CEST
Hygromia cinctella - Photo (c) Joe Holt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Holt
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Hygromia cinctella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)

Παρατηρητής

johannrothfischer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 04:00 ΜΜ CEST
Bombus hypnorum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Morten DD Hansen
Η ταυτότητα του χρήστη drumpf: Bombus hypnorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 14