Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

matt56

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 06:35 ΜΜ CEST
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

a_emmerson

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 03:30 ΜΜ BST

Τόπος

Macclesfield, UK (Google, OSM)
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

a_emmerson

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 03:05 ΜΜ BST

Τόπος

Macclesfield, UK (Google, OSM)
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

a_emmerson

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 04:12 ΜΜ BST
Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

rosemaryjayne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Scotland, GB (Google, OSM)
Ζαρκάδι - Photo (c) Thorsten Wolpers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thorsten Wolpers
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)

Παρατηρητής

false_lunik

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 03:57 ΜΜ SAST
Πράσινος Παπαγάλος - Photo (c) Mousam Ray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mousam Ray
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus)

Παρατηρητής

foxandcubs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 02:51 ΜΜ CEST
Ψευδοπλάτανος - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayleyturner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 03:00 ΜΜ CEST
Quercus petraea - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Quercus petraea, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)

Παρατηρητής

hayleyturner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 03:02 ΜΜ CEST
Δασική Οξιά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

desertbarb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 04:28 ΜΜ CEST
Κονάκι - Photo (c) royc614, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by royc614
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Κονάκι (Anguis fragilis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινο Ελάφι (Cervus elaphus)

Παρατηρητής

jacobeccy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 06:33 ΜΜ CEST
Κόκκινο Ελάφι - Photo (c) Thomas Galewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Galewski
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Κόκκινο Ελάφι (Cervus elaphus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thephotobirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 05:49 ΜΜ CEST
Sphinx ligustri - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Sphinx ligustri, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κινέζικο Μούντγιακ (Muntiacus reevesi)

Παρατηρητής

grahamc57

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2018 03:37 ΜΜ GMT
Κινέζικο Μούντγιακ - Photo (c) instead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Κινέζικο Μούντγιακ (Muntiacus reevesi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loumam14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 03:23 ΜΜ CEST
Cetonia aurata - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Cetonia aurata, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigwart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 11:54 ΠΜ CEST
Fucus vesiculosus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Fucus vesiculosus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigwart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 11:52 ΠΜ CEST
Nucella lapillus - Photo (c) Leonid Rasran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonid Rasran
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Nucella lapillus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)

Παρατηρητής

jowakeham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 04:15 ΜΜ CEST
Σιδεροκάβουρας - Photo (c) tamsynmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tamsynmann
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahalsey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 10:17 ΜΜ BST
Eratigena duellica - Photo (c) Zach Hawn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Zach Hawn
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Eratigena duellica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sherman79

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019

Τόπος

Southampton (Google, OSM)
Eratigena duellica - Photo (c) Zach Hawn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Zach Hawn
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Eratigena duellica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

matt56

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 06:35 ΜΜ CEST
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Καρακάξα (Pica pica [inactive])
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharron14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 11:46 ΠΜ CEST

Τόπος

Sarratt, UK (Google, OSM)
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benhughes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 03:59 ΜΜ CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahamclarkson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 05:25 ΜΜ CEST
Scathophaga stercoraria - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Scathophaga stercoraria, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 12:10 ΠΜ NZST
Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

nathan390

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 06:35 ΜΜ EDT

Τόπος

Walpole, ME, US (Google, OSM)
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

kenmacdonald

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 09:25 ΠΜ EDT
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

annacarolyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 03:03 ΜΜ EDT
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

tanlu2

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 06:13 ΠΜ EDT
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 02:27 ΜΜ BST
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη druidic: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 61