Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippwickey

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2018 02:44 PM PDT
Pyropyga - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Γένος Pyropyga, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2017
Pyractonema - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Γένος Pyractonema, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 10:59 PM CEST

Περιγραφή

in the house

Lamprohiza - Photo (c) Stanislav Krejčík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Γένος Lamprohiza, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaffeemonell

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 04:26 PM EDT

Τόπος

Amesbury, MA, USA (Google, OSM)
Lycidae - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Οικογένεια Lycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taitsougstad

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 11:10 AM MDT
Pyropyga nigricans - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Pyropyga nigricans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 11:46 AM EDT
Pyropyga nigricans - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Pyropyga nigricans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chunkymunkypengopus

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 06:27 PM CDT

Τόπος

Urbana, IL, USA (Google, OSM)
Pyropyga decipiens - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Pyropyga decipiens, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeeeasterling

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Today were the first firefly sightings of the year. They were all flying high and were hard to catch, so the only one I caught happened to be one I didn't see the flash pattern of. The two choices are:

  1. Double flash, with individual flashes separated by less than a second and about a one second pause between pairs. These were the most common early on, first sighted at 8:56 pm. They stayed near trees, flying about halfway up and sometimes landing on twigs.
  2. This species seemed to come out a little later and stay out a little later. There were fewer of them out at first, but they were the only ones visible at 9:30. These are one-flashers with two seconds between flashes. They were pretty fast fliers and stayed in the trees at midheight.

My guess based on flash pattern is that these were Pyractomena borealis, which can show both of the above flash patterns.

All individuals were at the edge of an unmown field amid honey locusts and bush honeysuckle.

Photos: 1 cm grid.

Pyractomena borealis - Photo (c) Jonathan Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Pyractomena borealis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeeeasterling

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

1 cm grid.

Flashing erratically while perched on a twig about seven feet off the ground.

Pyractomena borealis - Photo (c) Jonathan Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Pyractomena borealis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeeeasterling

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

1 cm grid. 3 seconds between short flashes at 57 F. They started at 9:16 pm and were still going when I quit watching around 9:40 pm. around 10 individuals in our yard --- relatively sparse.

Pyractomena borealis - Photo (c) Jonathan Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Pyractomena borealis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeeeasterling

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

1 cm grid. 3 seconds between short flashes at 57 F. They started at 9:16 pm and were still going when I quit watching around 9:40 pm. Around 10 individuals in our yard --- relatively sparse. This is the individual I took as a sample.

Pyractomena borealis - Photo (c) Jonathan Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Pyractomena borealis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeeeasterling

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

1 cm grid. 3 seconds between short flashes at 61 F. First seen tonight at 9:21 pm. Still flashing when I went to bed at 9:44 pm.

Pyractomena borealis - Photo (c) Jonathan Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Pyractomena borealis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibycter

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:53 PM ADT

Τόπος

Watershed (Google, OSM)
Pyropyga - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Γένος Pyropyga, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorsor_7

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 07:40 PM MDT

Περιγραφή

I was very surprised when I came across this bug with what seemed to be large red eyes peering at me! I think that those red markings are intended to be false eyes to scare away potential predators. I had no idea there were fireflies in this area. I had simply thought it was a beetle.

Pyropyga nigricans - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Pyropyga nigricans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 04:33 PM EDT
Lycidae - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Οικογένεια Lycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 03:13 PM EDT
Photuris - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Γένος Photuris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2009 07:19 AM PDT

Ετικέτες

Pyropyga nigricans - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Pyropyga nigricans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 10:25 PM CDT
Ellychnia corrusca - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Ellychnia corrusca, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 07:58 AM PDT
Pyropyga - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Γένος Pyropyga, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 03:59 PM UTC
Lycidae - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Οικογένεια Lycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibycter

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:01 AM ADT
Pyractomena - Photo (c) John and Kendra Abbott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Abbott
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Γένος Pyractomena, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisangell

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 01:56 PM EDT
Lycidae - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Οικογένεια Lycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngcramer

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:16 AM PDT
Ellychnia - Photo (c) Matthew O'Donnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Γένος Ellychnia, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacknbluesa1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Photinus pyralis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Photinus pyralis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 05:57 PM EDT
Pyropyga decipiens - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Pyropyga decipiens, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibycter

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 08:48 AM ADT
Pyractomena - Photo (c) John and Kendra Abbott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Abbott
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Γένος Pyractomena, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:19 AM EDT

Περιγραφή

This firefly was quite small, maybe 10 or 12 mm.

Pyropyga - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Γένος Pyropyga, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_abrams

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 09:57 AM EDT
Pyractomena borealis - Photo (c) Jonathan Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Pyractomena borealis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_abrams

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:05 AM EDT
Pyractomena angulata - Photo (c) bev wigney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Pyractomena angulata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:22 PM CDT

Περιγραφή

Photinus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dr_firefly: Γένος Photinus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 9846