Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaume_papuga

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2017 05:22 PM CET

Τόπος

Sassari, Italie (Google, OSM)
Senecio transiens - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Senecio transiens, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ονόπορδο (Γένος Onopordum)

Παρατηρητής

pierrehenrifabre

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 04:37 PM BST
Ονόπορδο - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Ονόπορδο (Γένος Onopordum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrehenrifabre

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 01:47 PM CEST

Τόπος

Le Cailar, France (Google, OSM)
Carlina hispanica - Photo (c) Pedro Beja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Beja
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Carlina hispanica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frederic-andre

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 03:15 PM CEST
Mytilaster minimus - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Mytilaster minimus, Ένα μέλος του Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακό Μύδι (Mytilus galloprovincialis)

Παρατηρητής

frederic-andre

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2005 05:44 PM CEST
Μεσογειακό Μύδι - Photo (c) plbuttigieg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by plbuttigieg
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Μεσογειακό Μύδι (Mytilus galloprovincialis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2008 02:08 PM CET

Τόπος

Rafraf, Tunisie (Google, OSM)
Dianthus caryophyllus - Photo (c) Marco Guarasci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Guarasci
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Σύνθετο Dianthus caryophyllus, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022
Gagea apulica - Photo (c) Daniel PAVON, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel PAVON
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Gagea apulica, Ένα μέλος του Γαγέα (Γένος Gagea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachid74

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Bouira, DZ (Google, OSM)
Phelipanche - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Γένος Phelipanche, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leo_mibora

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 02:09 PM +01

Τόπος

Imsouane, Maroc (Google, OSM)
Trochoidea - Photo (c) Maria, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maria
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Γένος Trochoidea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2009 01:39 PM CET

Περιγραφή

sur Ferula communis

Phelipanche schultzii - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Phelipanche schultzii, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joan_font_garcia

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 10:35 AM CEST
Blackstonia imperfoliata - Photo (c) Sylvain Piry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Piry
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Blackstonia imperfoliata, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οροβάγχη (Γένος Orobanche)

Παρατηρητής

purperlibel

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 04:25 PM CEST
Οροβάγχη - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Οροβάγχη (Γένος Orobanche)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οροβάγχη (Γένος Orobanche)

Παρατηρητής

pascalmaire

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 10:58 AM CEST
Οροβάγχη - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Οροβάγχη (Γένος Orobanche)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmunoz

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2018 08:25 PM CEST
Orobanche amethystea amethystea - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Orobanche amethystea ssp. amethystea, Ένα μέλος του Οροβάγχη (Γένος Orobanche)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουμάρια (Γένος Fumaria)

Παρατηρητής

aulax

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018 06:00 AM HST
Fumaria munbyi - Photo (c) Daniel PAVON, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel PAVON
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Fumaria munbyi, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eragar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 10:01 AM EST
Fumaria capreolata - Photo (c) tpweber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Fumaria capreolata, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουμάρια (Γένος Fumaria)

Παρατηρητής

roncev

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 04:33 PM CET
Φουμάρια - Photo (c) Anne Parsons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anne Parsons
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilcar

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 10:20 AM CEST
Fumaria parviflora - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Fumaria parviflora, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)

Παρατηρητής

oreste83

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 10:26 AM SAST
Καπνόχορτο - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουμάρια (Γένος Fumaria)

Παρατηρητής

botalu

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 01:34 PM CET
Fumaria parviflora - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Fumaria parviflora, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουμάρια (Γένος Fumaria)

Παρατηρητής

ggtaylor

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:48 PM CEST
Φουμάρια - Photo (c) Anne Parsons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anne Parsons
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουμάρια (Γένος Fumaria)

Παρατηρητής

naturopatheraisonnee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 02:08 PM CET

Τόπος

Marseille (Google, OSM)
Fumaria capreolata - Photo (c) tpweber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Fumaria capreolata, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m4rion

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 01:27 PM CET

Τόπος

Frioul (Google, OSM)
Fumaria capreolata - Photo (c) tpweber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Fumaria capreolata, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουμάρια (Γένος Fumaria)

Παρατηρητής

purperlibel

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 11:20 AM CEST
Fumaria capreolata - Photo (c) tpweber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Fumaria capreolata, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 12:09 PM CET

Τόπος

Sénas, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Prospero "pulchellum" sensu Flora Gallica 2014

Prospero autumnale - Photo (c) Богданович Светлана, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Богданович Светлана
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Σύνθετο Prospero autumnale, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 12:09 PM CET

Τόπος

Sénas, France (Google, OSM)
Crepis bursifolia - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Crepis bursifolia, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 12:08 PM CET

Τόπος

Sénas, France (Google, OSM)
Crepis sancta - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Crepis sancta, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 05:38 PM CEST
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουμάνα Η Θυμαρόφυλλη (Fumana thymifolia)

Παρατηρητής

aulax

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 11:17 AM HST
Φουμάνα Η Θυμαρόφυλλη - Photo (c) jmneiva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jmneiva
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Φουμάνα Η Θυμαρόφυλλη (Fumana thymifolia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alg2115

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 10:16 AM CEST

Περιγραφή

ligneuse

Fumana juniperina - Photo (c) cldc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dpavon: Fumana juniperina, Ένα μέλος του Κιστοειδή (Οικογένεια Cistaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 309