Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kencrowell

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 11:16 AM EDT
Mnium hornum - Photo (c) Kerry Diskin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Mnium hornum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

twinfieldunionschool

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 09:47 AM EDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judecourtright

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:21 AM UTC

Περιγραφή

Unknown liverwort found on a rock heading toward Bingham Falls, Smuggler's Notch State Park.

Scapania nemorea - Photo (c) Chip Darmstadt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Scapania nemorea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akneecap

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 08:25 PM EDT
Bazzania trilobata - Photo (c) Audrey Lemay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Bazzania trilobata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sawyerdillon

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 02:01 PM EDT

Τόπος

Elmore, VT, USA (Google, OSM)
Conocephalum salebrosum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Conocephalum salebrosum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό Βασίλειο Plantae

Παρατηρητής

ebsessa

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:18 AM EDT
Ptilium crista-castrensis - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rafael Medina
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Ptilium crista-castrensis, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronmarcus

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 06:30 PM EDT

Τόπος

Bristol, VT, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Annual on drawn down gravel—sand calcareous shore.

Riccia - Photo (c) Tatyana Zarubo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Γένος Riccia, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandammvt

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Conocephalum salebrosum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Conocephalum salebrosum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 12:04 PM EDT
Porella platyphylla - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Porella platyphylla, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trscavo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:57 PM EDT

Περιγραφή

At Camel's Hump State Park, in the watershed of Preston Brook

Conocephalum salebrosum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Conocephalum salebrosum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyyoung

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 02:47 PM UTC
Conocephalum salebrosum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Conocephalum salebrosum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcsmames

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 10:18 AM EST

Περιγραφή

Moss variety 2. Leaves coming off of roots angled slightly up.

Callicladium imponens - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickicolbeck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 12:50 PM EST
Callicladium imponens - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdarmstadt

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 05:49 PM EDT
Callicladium imponens - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 08:28 AM EDT
Callicladium imponens - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandammvt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 02:29 PM EDT
Callicladium imponens - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 12:20 PM EDT

Περιγραφή

Limy rock in seep.

Callicladium imponens - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ufokingdom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2020 11:38 AM EST
Callicladium imponens - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ufokingdom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2020 11:39 AM EST
Callicladium imponens - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwilson06

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 02:43 PM EST
Callicladium imponens - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anachronist

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 02:19 PM EDT

Τόπος

Walden, VT, USA (Google, OSM)
Callicladium imponens - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο Συνομοταξία Bryophyta

Παρατηρητής

jhartnett

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 05:16 PM EDT
Atrichum - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Γένος Atrichum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 06:49 PM ADT

Περιγραφή

Maybe Plagiochila but folded up? Common on damp soil/mud

Solenostoma gracillimum - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Solenostoma gracillimum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cory100

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 11:41 AM EDT
Hypnum - Photo (c) Armand Turpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Γένος Hypnum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackriverbrat

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 03:58 PM EDT

Τόπος

Reading, VT, USA (Google, OSM)
Funaria hygrometrica - Photo (c) Doug Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Funaria hygrometrica, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 07:49 PM EDT
Climacium americanum - Photo (c) Lee Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Climacium americanum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ny_wetlander

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 03:48 PM EDT

Τόπος

Rupert, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

at base of a very large ash tree (DBH >60cm)

Ετικέτες

Porella platyphylla - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Porella platyphylla, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 02:13 PM EDT
Tetraplodon mnioides - Photo (c) benteh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Tetraplodon mnioides, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tniernberger

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 07:01 PM EDT
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Pseudanomodon attenuatus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 06:36 PM EDT
Frullania - Photo (c) Armand Turpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dorothy: Γένος Frullania, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 6953