Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

kristenhoss

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 11:49 PM HST

Τόπος

Akheri, Tanzania (Google, OSM)
Phrynobatrachus - Photo (c) Gregor Jongsma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Γένος Phrynobatrachus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echo-lawrence

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 11:07 AM CEST
Lanius melanoleucus - Photo (c) Ian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Lanius melanoleucus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesbectrotters

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 02:04 PM CET
Arthroleptis stenodactylus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Arthroleptis stenodactylus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesbectrotters

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 02:04 PM CET
Arthroleptis - Photo (c) goon dom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Γένος Arthroleptis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaudzungwa

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 08:08 PM +03
Hyperolius substriatus - Photo (c) donchelu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Hyperolius substriatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto_sindaco

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 10:37 AM CEST
Hyperolius viridiflavus goetzei - Photo (c) dougbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Hyperolius viridiflavus ssp. goetzei, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reilly_jackson

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 07:44 PM +03

Τόπος

Taita, Coast, KE (Google, OSM)
Ptychadena nilotica - Photo (c) donchelu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Ptychadena nilotica, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 01:37 PM SAST

Περιγραφή

1950m

Ετικέτες

Vandijkophrynus - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Γένος Vandijkophrynus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_e_coyote

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 05:10 PM PDT

Τόπος

Babati, Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

albino?

Herpestes sanguineus - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Herpestes sanguineus, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2018 03:33 PM CDT

Περιγραφή

Serengeti National Park,
Tanzania
23 October 2018

Herpestes sanguineus - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Herpestes sanguineus, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας
Herpestes sanguineus - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Herpestes sanguineus, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vmoser

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2017 07:50 AM CEST
Herpestes sanguineus - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Herpestes sanguineus, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edkamu1

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Arusha, TZ (Google, OSM)
Kinyongia tavetana - Photo (c) Philip Stouffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Stouffer
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Kinyongia tavetana, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fidel_manassa

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 04:52 PM CEST

Τόπος

Saurimo, Angola (Google, OSM)
Hyperolius parallelus - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Hyperolius parallelus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_kski

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 09:30 AM SAST
Hyperolius viridiflavus - Photo (c) wooj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Hyperolius viridiflavus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glorysummay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2017 11:21 PM EAT
Phrynomantis bifasciatus - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Phrynomantis bifasciatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1980 12:00 AM EAT
Hyperolius viridiflavus goetzei - Photo (c) dougbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Hyperolius viridiflavus ssp. goetzei, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 09:58 PM EAT
Phrynomantis bifasciatus - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Phrynomantis bifasciatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 07:38 PM EAT
Phrynobatrachus natalensis - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Phrynobatrachus natalensis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 08:21 PM EAT
Chiromantis petersii - Photo (c) herpguy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Chiromantis petersii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 08:24 PM EAT
Chiromantis petersii - Photo (c) herpguy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Chiromantis petersii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 08:23 PM EAT
Chiromantis petersii - Photo (c) herpguy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Chiromantis petersii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 08:27 PM EAT
Chiromantis petersii - Photo (c) herpguy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Chiromantis petersii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2019 10:26 AM CET

Τόπος

Udzungwa, Tanzania (Google, OSM)
Amietia tenuoplicata - Photo (c) Benjamin Tapley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Amietia tenuoplicata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew593

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 05:15 AM UTC
Arthroleptis xenodactyloides - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Arthroleptis xenodactyloides, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven2802

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2013 08:25 AM CET

Τόπος

Mufindi, Tanzania (Google, OSM)
Hyperolius nasutus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Σύνθετο Hyperolius nasutus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annelaudisoit

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 07:42 AM UTC

Τόπος

Mafia, Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

picture from Mchangama

Afrixalus fornasini - Photo (c) Werner Conradie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Afrixalus fornasini, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feenstra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Τόπος

Arusha, TZ (Google, OSM)
Kinyongia tavetana - Photo (c) Philip Stouffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Stouffer
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Kinyongia tavetana, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2012 09:47 PM CET

Τόπος

Mseke, Tanzania (Google, OSM)
Mertensophryne - Photo (c) herpguy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Γένος Mertensophryne, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2012 07:44 PM CET

Τόπος

sao hill, Tanzania (Google, OSM)
Hyperolius pictus - Photo (c) herpguy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη donchelu: Hyperolius pictus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3969