Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomlloydevans

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 1989 12:00 AM SAST

Τόπος

Silvermine South (Google, OSM)

Περιγραφή

TLE 85_73 TLE 85_74 TLE 85_75

Disa maculata - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Disa maculata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photogenie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 08:37 AM SAST
Cleretum bellidiforme - Photo (c) Marian Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Cleretum bellidiforme, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photogenie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 05:26 PM EEST
Jordaaniella dubia - Photo (c) Andre Venter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Jordaaniella dubia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louiebooysen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:47 AM SAST
Cyclopia - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Γένος Cyclopia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynis10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:04 AM UTC

Τόπος

Baardskeerdersbos (Google, OSM)
Cyclopia genistoides - Photo (c) botanicexpedition2019nl-saf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Cyclopia genistoides, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rozlynnvr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 08:57 AM SAST
Chasmanthe - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Γένος Chasmanthe, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rozlynnvr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 08:54 AM SAST
Searsia lucida - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Searsia lucida, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rozlynnvr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 08:52 AM SAST
Trifolium angustifolium - Photo (c) Jeanne Jung Wolfe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Trifolium angustifolium, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοβρώμη (Avena fatua)

Παρατηρητής

shannell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:55 AM EEST
Αγριοβρώμη - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Αγριοβρώμη (Avena fatua)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eileenvh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:56 AM SAST
Bromus - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Γένος Bromus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοριλίδα Η Αρουραία (Torilis arvensis)

Παρατηρητής

eileenvh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:57 AM SAST
Τοριλίδα Η Αρουραία - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Τοριλίδα Η Αρουραία (Torilis arvensis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοριλίδα Η Αρουραία (Torilis arvensis)

Παρατηρητής

eileenvh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:57 AM SAST
Dasispermum - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Γένος Dasispermum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eileenvh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:05 AM SAST
Briza maxima - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Briza maxima, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοβρώμη (Avena fatua)

Παρατηρητής

eileenvh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:05 AM SAST
Αγριοβρώμη - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Αγριοβρώμη (Avena fatua)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοβρώμη (Avena fatua)

Παρατηρητής

eileenvh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:05 AM SAST
Βρώμη - Photo (c) Laurie Sheppard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Βρώμη (Avena sativa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eileenvh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:07 AM SAST
Hellmuthia membranacea - Photo (c) Charles Stirton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Hellmuthia membranacea, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eileenvh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:37 AM SAST
Eriocephalus africanus - Photo (c) sarahleighrose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Eriocephalus africanus, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:49 AM SAST
Ehrharta villosa - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Ehrharta villosa, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rozlynnvr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:18 PM SAST

Τόπος

Capri (Google, OSM)
Polycarpon tetraphyllum - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Polycarpon tetraphyllum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rozlynnvr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:17 PM SAST

Τόπος

Capri (Google, OSM)
Cerastium glomeratum - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Cerastium glomeratum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneriesenekal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:31 PM SAST

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)
Oedera fruticosa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Oedera fruticosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygilmore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 12:18 PM SAST
Eriospermum - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Γένος Eriospermum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneriesenekal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 03:08 PM SAST
Geissorhiza aspera - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Geissorhiza aspera, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneriesenekal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 03:04 PM SAST
Triglochin bulbosa - Photo (c) Andrew Massyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Triglochin bulbosa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneriesenekal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 02:57 PM SAST
Hermannia hyssopifolia - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Hermannia hyssopifolia, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneriesenekal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:47 PM SAST
Wahlenbergia paniculata - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Wahlenbergia paniculata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneriesenekal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 03:49 PM SAST
Ornithogalum thyrsoides - Photo (c) mario_mairal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Ornithogalum thyrsoides, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneriesenekal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 02:55 PM SAST
Cyphia bulbosa - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Cyphia bulbosa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneriesenekal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 03:45 PM SAST
Cyanella lutea - Photo (c) SAplants, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Cyanella lutea, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneriesenekal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 03:23 PM SAST
Sebaea aurea - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη don_k: Sebaea aurea, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1396