Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devito

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 08:08 ΠΜ AWST
Eucalyptus astringens astringens - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Nicolle
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus astringens ssp. astringens, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devito

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 12:23 ΜΜ AWST
Eucalyptus todtiana - Photo (c) Tim Hammer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Hammer
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus todtiana, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devito

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 03:48 ΜΜ AWST

Περιγραφή

King George Sound

Eucalyptus conferruminata - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Nicolle
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus conferruminata, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devito

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 01:30 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Mt Talyuberlup, Stirling Range

Eucalyptus talyuberlup - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Nicolle
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus talyuberlup, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:10 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Snow Gum along Yaouk Road east of Yaouk, New South Wales, Australia. November 2023.

Eucalyptus pauciflora pauciflora - Photo (c) bennybotany85, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by bennybotany85
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus pauciflora ssp. pauciflora, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobfamily

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 12:44 ΜΜ AEDT
Eucalyptus sieberi - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus sieberi, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smathichong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 11:02 ΠΜ AWST
Corymbia maculata - Photo (c) gaelyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Corymbia maculata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisclose

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 01:06 ΜΜ AWST
Eucalyptus loxophleba - Photo (c) overlander (Gerald Krygsman), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by overlander (Gerald Krygsman)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus loxophleba, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 10:21 ΠΜ AWST
Eucalyptus ecostata - Photo (c) Chris Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus ecostata, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 05:24 ΜΜ AWST
Eucalyptus occidentalis - Photo (c) Luciano Arcorace, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciano Arcorace
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus occidentalis, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 12:14 ΜΜ AWST
Eucalyptus occidentalis - Photo (c) Luciano Arcorace, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciano Arcorace
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus occidentalis, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smathichong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 09:34 ΠΜ AWST
Corymbia calophylla - Photo (c) Larissa Braz Sousa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Larissa Braz Sousa
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Corymbia calophylla, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 07:21 ΠΜ AWST
Eucalyptus loxophleba loxophleba - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Nicolle
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus loxophleba ssp. loxophleba, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 03:24 ΜΜ AWST
Eucalyptus uncinata uncinata - Photo (c) Caroline Telfer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Caroline Telfer
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus uncinata ssp. uncinata, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 03:35 ΜΜ AWST
Eucalyptus albida - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Nicolle
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus albida, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 11:21 ΜΜ AWST
Eucalyptus pleurocarpa - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus pleurocarpa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 04:55 ΜΜ AWST
Eucalyptus redunca - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Nicolle
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus redunca, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 11:36 ΜΜ AWST
Eucalyptus ecostata - Photo (c) Chris Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus ecostata, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 05:40 ΜΜ AWST
Eucalyptus calycogona calycogona - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Nicolle
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus calycogona ssp. calycogona, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smathichong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 02:43 ΜΜ AWST
Eucalyptus marginata thalassica - Photo (c) smathichong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus marginata ssp. thalassica, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 09:50 ΠΜ AWST
Eucalyptus angulosa - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Nicolle
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus angulosa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 10:14 ΠΜ AWST
Eucalyptus ecostata - Photo (c) Chris Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus ecostata, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisclose

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 01:56 ΜΜ AWST
Eucalyptus marginata marginata - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Nicolle
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus marginata ssp. marginata, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helen_y

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 09:31 ΠΜ AWST
Eucalyptus eremophila - Photo (c) MargaretRDonald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus eremophila, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 01:11 ΜΜ AWST
Eucalyptus uncinata - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus uncinata, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helen_y

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 09:14 ΠΜ AWST
Eucalyptus eremophila - Photo (c) MargaretRDonald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus eremophila, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriceinthecatrap

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 09:55 ΠΜ AWST
Eucalyptus wandoo wandoo - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Nicolle
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus wandoo ssp. wandoo, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 10:32 ΠΜ AWST
Eucalyptus buprestium - Photo (c) vr_vr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus buprestium, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfield007

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 03:12 ΜΜ AWST
Eucalyptus pleurocarpa - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus pleurocarpa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 08:28 ΠΜ AWST
Eucalyptus preissiana preissiana - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Arthur Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus preissiana ssp. preissiana, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 21774