Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cveld

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:12 AM AEST

Περιγραφή

Eucalyptus leucoxylon ssp. megalocarpa?
Flower colour (filaments) seem red based on colour of old dried flower parts (dull maroon colour)
Lamina length 12.5 cm (adult leaves)
Lamina width 2.5 cm (adult leaves)
Petiole length 2.5 cm
4 to 5 valves per fruit (might vary)
Fruit length 1.5 cm
Fruit width 1.6 cm

Eucalyptus cosmophylla - Photo (c) Ralph Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus cosmophylla, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος Γένος Eucalyptus

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2016 12:28 AM NZST

Περιγραφή

could be Corymbia

Eucalyptus longifolia - Photo (c) P+B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus longifolia, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaniana08

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 01:35 PM AEST
Corymbia terminalis - Photo (c) Tatters ❀, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Corymbia terminalis, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:58 AM AEST
Angophora subvelutina - Photo (c) Poyt448 Peter Woodard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Angophora subvelutina, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinozi

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 12:12 PM ACST
Eucalyptus gracilis - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus gracilis, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustycat

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 01:46 PM AWST
Eucalyptus decipiens - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus decipiens, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος Γένος Eucalyptus

Παρατηρητής

vr_vr

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 03:17 PM AEST

Ετικέτες

Eucalyptus celastroides - Photo (c) 
Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus celastroides, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος Γένος Eucalyptus

Παρατηρητής

tinawa

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 04:09 PM AWST

Τόπος

Willare, WA, AU (Google, OSM)
Eucalyptus pruinosa pruinosa - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus pruinosa ssp. pruinosa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinawa

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:56 AM AWST
Eucalyptus leucophloia leucophloia - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus leucophloia ssp. leucophloia, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vr_vr

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017 09:34 AM AEST
Eucalyptus pleurocarpa - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus pleurocarpa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vr_vr

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2017 03:30 PM AEST
Eucalyptus pleurocarpa - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus pleurocarpa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vr_vr

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2017 08:56 AM AEST
Eucalyptus pleurocarpa - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus pleurocarpa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisjonkers

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:46 PM AEST

Περιγραφή

Rough fibrous-barked mallee 4 - 5m tall with yellow flowers, distinctive buds and fruits in 7s on a thickened peduncle, and glossy green leaves. The common name Coarse-leaved Mallee is a a fitting description

Eucalyptus grossa - Photo (c) 
Murray Fagg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus grossa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npk

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 03:59 PM AWST

Τόπος

Kuender, WA, AU (Google, OSM)
Eucalyptus extensa - Photo (c) Loxley Fedec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus extensa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2005 07:23 AM HST
Eucalyptus leucophloia leucophloia - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus leucophloia ssp. leucophloia, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2005 07:32 AM HST
Eucalyptus leucophloia leucophloia - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus leucophloia ssp. leucophloia, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npk

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 02:17 PM AWST
Eucalyptus burracoppinensis - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus burracoppinensis, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2005 08:13 PM HST
Eucalyptus leucophloia leucophloia - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus leucophloia ssp. leucophloia, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vr_vr

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2017 11:29 AM AEST
Eucalyptus sepulcralis - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus sepulcralis, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npk

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:18 PM AWST
Eucalyptus loxophleba lissophloia - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus loxophleba ssp. lissophloia, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npk

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:56 AM AWST
Eucalyptus leptopoda - Photo (c) 
Ian Brooker and David Kleinig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus leptopoda, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vr_vr

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2017 12:44 PM AEST
Eucalyptus pleurocarpa - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus pleurocarpa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vr_vr

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2017 01:57 PM AEST
Eucalyptus pleurocarpa - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus pleurocarpa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manaia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Eucalyptus kruseana - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus kruseana, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Eucalyptus caesia magna - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus caesia ssp. magna, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisjonkers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2018 05:58 PM AEST

Περιγραφή

Mallee 4-5m tall with smooth whitish grey bark and distinctive large fused fruit hanging down within the tree canopy.

Eucalyptus lehmannii parallela - Photo (c) Dean Nicolle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus lehmannii ssp. parallela, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisjonkers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2018 05:38 PM AEST

Περιγραφή

A mallee with smooth grey to grey-brown bark peeling in ribbons. Young growth with square stems, prominently winged, glaucous, opposite. Adult leaves opposite to sub-opposite, grey-green glaucous on both surfaces, leaf venation greater than 45 degrees up to almost 90 degrees. Buds in 3s, glaucous, and prominently 4 angled. Fruit prominently 4 angled, valves 3-4 and enclosed.

Eucalyptus pleurocarpa - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus pleurocarpa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2016 07:14 PM NZST
Eucalyptus macrocarpa macrocarpa - Photo (c) Melburnian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus macrocarpa ssp. macrocarpa, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglaslievense

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 11:15 AM AWST
Eucalyptus foecunda - Photo (c) 
Russell Cumming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus foecunda, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray_turnbull

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:28 PM AEST
Eucalyptus accedens - Photo (c) 
User:Gnangarra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dnicolle: Eucalyptus accedens, Ένα μέλος του Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4240