Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

klybok

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 08:42 ΜΜ MSK
Λευκός Πελαργός - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 08:28 ΠΜ MSK
Διπλοκεφαλάς - Photo (c) Mikael Bauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Bauer
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 06:24 ΜΜ MSK
Τσίφτης - Photo (c) Josh Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Martin
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elinaalieva

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 05:00 ΜΜ MSK
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

stepanovmatvei

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 06:43 ΜΜ MSK
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_bolshakova2

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 08:13 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

wildlife-photographer

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 05:03 ΜΜ MSK
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 09:13 ΠΜ MSK
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

marina_bolshakova2

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Τσαλαπετεινός - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Τσαλαπετεινός (Upupa epops)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2024 08:25 ΠΜ MSK
Λασπότρυγγας - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Παρατηρητής

stepanovmatvei

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 10:32 ΠΜ MSK
Κοκκινοσκέλης - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

pushai

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2024 10:54 ΠΜ MSK
Λευκός Πελαργός - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2024 09:41 ΠΜ MSK
Θαμνοφυλλοσκόπος - Photo (c) Valia Pavlou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valia Pavlou
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

adelya_asadova

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 05:58 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορτυκομάνα (Crex crex)

Παρατηρητής

akimi8008

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 11:17 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Характерный звук голоса самца на видео

Ορτυκομάνα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Ορτυκομάνα (Crex crex)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

stepanovmatvei

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 06:20 ΠΜ MSK
Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

stepanovmatvei

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 01:23 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum)

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 11:27 ΠΜ MSK
Σπιτοχελίδονο - Photo (c) brian fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian fisher
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 12:49 ΜΜ MSK
Οχθοχελίδονο - Photo (c) rupperrt78, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 01:19 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 01:38 ΜΜ MSK
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 01:16 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 01:23 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 06:54 ΜΜ MSK

Περιγραφή

воронок и береговушка

Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

stepanovmatvei

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 04:10 ΜΜ MSK
Λευκός Πελαργός - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

stepanovmatvei

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:47 ΠΜ MSK
Falconidae - Photo (c) David Forster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Οικογένεια Falconidae, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυελλόγλαρος (Larus canus)

Παρατηρητής

nicerdicer96

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024
Θυελλόγλαρος - Photo Estormiz, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Θυελλόγλαρος (Larus canus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

vkozeeva

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 09:33 ΜΜ MSK
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

stepanovmatvei

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 05:17 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

stepanovmatvei

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 08:11 ΠΜ MSK
Τσίφτης - Photo (c) Josh Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Martin
Η ταυτότητα του χρήστη dmitry_birder: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 499