Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:53 AM CDT
Xylaria liquidambar - Photo (c) Jimmy Craine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambar, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaniobro

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 06:41 PM EDT
Xylaria liquidambar - Photo (c) Jimmy Craine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambar, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungaubs

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 07:32 AM UTC
Xylaria liquidambar - Photo (c) Jimmy Craine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambar, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virginia_woods

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:47 AM EDT
Xylaria liquidambar - Photo (c) Jimmy Craine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambar, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churizurd

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:51 AM EDT
Xylaria liquidambar - Photo (c) Jimmy Craine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambar, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david880

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 03:56 PM EDT
Xylaria liquidambar - Photo (c) Jimmy Craine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambar, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jobobsolem

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 10:12 AM -04

Περιγραφή

On Sweet Gum (Liquidambar styraciflua) fruits.Stalks 1.5-3 cm.

Xylaria liquidambar - Photo (c) Jimmy Craine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambar, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iredwards

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 10:31 AM EDT
Xylaria liquidambar - Photo (c) Jimmy Craine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambar, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pesticide

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:15 AM EDT
Xylaria liquidambar - Photo (c) Jimmy Craine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambar, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcsnelling

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021

Περιγραφή

Mixed hardwood/pine woodland.

Xylaria liquidambar - Photo (c) Jimmy Craine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambar, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:53 AM CDT
Xylaria liquidambaris - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambaris [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaniobro

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 06:41 PM EDT
Xylaria liquidambaris - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambaris [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungaubs

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 07:32 AM UTC
Xylaria liquidambaris - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambaris [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virginia_woods

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:47 AM EDT
Xylaria liquidambaris - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambaris [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churizurd

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:51 AM EDT
Xylaria liquidambaris - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambaris [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david880

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 03:56 PM EDT
Xylaria liquidambaris - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambaris [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jobobsolem

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 10:12 AM -04

Περιγραφή

On Sweet Gum (Liquidambar styraciflua) fruits.Stalks 1.5-3 cm.

Xylaria liquidambaris - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambaris [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iredwards

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 10:31 AM EDT
Xylaria liquidambaris - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambaris [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pesticide

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:15 AM EDT
Xylaria liquidambaris - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambaris [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcsnelling

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021

Περιγραφή

Mixed hardwood/pine woodland.

Xylaria liquidambaris - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Xylaria liquidambaris [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylercp

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 03:45 PM EDT

Τόπος

Chapel Hill (Google, OSM)
Stereum ostrea - Photo (c) Luciana Ranelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciana Ranelli
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Stereum ostrea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiaabedi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 02:07 PM EST
Salix nigra - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Salix nigra, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

sophiaabedi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 12:37 PM EST
Senecio viscosus - Photo (c) Denis Ivanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Ivanov
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Senecio viscosus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kahcle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 10:32 AM EST
Polystichum acrostichoides - Photo (c) mjpapay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mjpapay
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Polystichum acrostichoides, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

hopeanne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 04:38 PM EST

Περιγραφή

Leaves do not appear leathery as usually seen in Ilex opaca, but the leaf shape and arrangement, as well as the spines on the leaves, indicate Ilex opaca.

Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brookeee21

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 04:06 PM EDT

Τόπος

Sanford, NC, US (Google, OSM)
Quercus michauxii - Photo (c) charles M allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by charles M allen
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Quercus michauxii, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caraj5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 04:44 PM EST
Microstegium vimineum - Photo (c) botanygirl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by botanygirl
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Microstegium vimineum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marydiez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 04:04 PM EST

Περιγραφή

Couldn’t get a great picture of the leaves but they looked pinnately compound with 5-7 leaflets

Carya ovata - Photo (c) bsalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Carya ovata, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caraj5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 05:28 PM EST
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kierrahglover

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 10:51 AM EST
Celtis laevigata - Photo (c) Becky Brenner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Becky Brenner
Η ταυτότητα του χρήστη djm99: Celtis laevigata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 61